• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besöker naturreservatet Hjälstaviken

Två personer blickar ut över fåglar

Landshövding Göran Enander kommer nu på fredag den 25 mars att besöka naturreservatet Hjälstaviken. Arbetet med att restaurera öarna ute i fågelsjön är nyligen klart, och i den nya miljön hoppas Länsstyrelsen nu att vadare och änder ska trivas bra. Besöket görs inom landshövdingens satsning att besöka ett skyddat naturområde varje månad under 2022.

Landshövdingen kommer tillsammans med kommunstyrelseordförandena för Håbo kommun samt Enköpings kommun, Helene Zeland Bodin och Peter Book, att vandra i stora delar av naturreservatet. De kommer på så vis upptäcka reservatets många olika natur- och friluftsvärden med reservatets förvaltare, samt ta del av Länsstyrelsens många arbetsinsatser inom förvaltningen av Hjälstaviken.

– Det är viktigt att behålla och om möjligt förstärka naturvärdena i våra skyddade områden och underlätta friluftslivet. Uppskattar särskilt att jag på fredag gör besöket tillsammans med kommunstyrelseordförandena i berörda kommuner, säger landshövding Göran Enander.

En av arbetsinsatserna i reservatet har varit att restaurera öarna ute i sjön, vilket gjordes under januari och februari. Det har varit en svår miljö att arbeta på, men arbetet har nu genomförts.

– Öarna var igenvuxna med buskar och sly och det har nu tagits bort både genom fräsning och genom att gräva upp dem. Våtmarksfåglarna, till exempel vadare och änder, vill ha öppna öar utan träd och buskar, säger Linnea Olsson, förvaltare av skyddade områden.

Media är välkommen till fågeltornet för att få information om reservatets förvaltning, ställa frågor till landshövdingen, kommunstyrelseordförandena samt ornitologer med lång erfarenhet av fågelskådning i reservatet.

Tid Fredagen den 25 mars, klockan 10.00
Plats Fågeltornet, cirka en kilometers promenad på hårdgjord gångväg från parkeringsplatsen. Se Naturkartan Länk till annan webbplats. för att hitta till parkeringen. Den gulstreckade linjen i kartan på Naturkartan är gångvägen till fågeltornet.

Kontakt Enköping

Peter Book (M)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post till Peter Book
Telefon 0171-62 62 11

Kontakt Håbo

Helene Zeland Bodin (C)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post till Helene Zeland Bodin
Telefon 0171-525 16

Kontakt