• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets aktörer samlas för att diskutera friluftslivet

Två personer som cyklar.

Länets aktörer inom friluftslivsområdet samlas igen för första gången sedan coronapandemin och ”Friluftslivets år” förra året. För fjärde gången anordnar Länsstyrelsen Uppsala län nu på torsdag, den 24 mars, en regional tankesmedja för friluftsliv. Över 90 deltagare från mer än 40 olika organisationer möts för att diskutera erfarenheter från pandemin och vad vi ska ta med oss i vårt arbete framöver. Media välkomnas att närvara under konferensen.

Den 24 mars arrangerar länsstyrelsen en regional tankesmedja för friluftsliv i länet. Konferensen sker i samarbete med Håbo kommun och Upplandsstiftelsen. Temat i år är ”Friluftslivet i en tid av förändring”. Uppemot 100 deltagare från länsstyrelsen, kommuner, företag, organisationer och universitet träffas under en heldag för att utbyta erfarenheter och låta sig inspireras.

– Vistelser i naturen har ökat under pandemin. Många som sällan eller aldrig var ute i naturen innan har hittat ut nu. Vi har märkt att den nära naturmiljön har vuxit i betydelse för friluftslivet, samtidigt som många också hittat nya platser. Fler människor i naturen skapar nya utmaningar och möjligheter för oss som arbetar med friluftsliv, säger Martina Dernroth, samordnare för friluftslivsuppdraget.

Dagen inleds med en guidad promenad genom det tätortsnära friluftsområdet Bålstaåsen, från Bålsta station till konferenshotellet. Promenaden följs av en diskussion om nutid och framtid ur ett friluftsperspektiv. Under resten av förmiddagen leder landshövding Göran Enander ett samtal med några av länets politiker om den politiska agendan för friluftsliv inför valet. Eftermiddagen inleds med en uteaktivitet kring allemansrätten och friluftsliv.

– Det är häftigt att se att vi kan byta våra friluftsvanor. Under tankesmedjan kommer vi att diskutera hur vi kan förstärka den positiva trenden, säger Karolina Vessby, friluftschef på Upplandsstiftelsen.

Tid: Torsdagen den 24 mars, klockan 8.30–16.30
Plats: Aronsborgs konferenshotell, Helgövägen, Bålsta
Media välkomnas att delta. Tid för intervjuer finns klockan 9.00–9.30 och 12.00–13.30.

Kontakt