Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mellersta militärregionen i stärkt och samordnat totalförsvarsarbete

Mellersta militärregionens chef tillsammans med de sex landshövdingar som undertecknat dokumentet

Landshövdingarna i de sex län som utgör Mellersta militärregionen har tillsammans med militärregionens chef, överste Thomas Karlsson, signerat "Högre regional grundsyn" för åren 2022-2025.

Mellersta militärregionens chef och landshövdingarna i de sex län som utgör regionen, har tillsammans undertecknat dokumentet "Högre regional grundsyn" för åren 2022 till 2025. Dokumentet utgör en inriktning för det gemensamma totalförsvarsarbetet inom militärregionen.

"Högre regional grundsyn" för 2022–2025 utgör fundamentet för det regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen i vilken Västmanlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län ingår. Syftet med dokumentet är att inrikta och ge en tydlig målbild för det regionala arbetet. Grundsynen knyter an till de nationella målen som har fastställts av riksdagen för det civila och militära försvaret.

– Grundsynen för totalförsvarsutvecklingen är ett viktigt och nödvändigt dokument. Den är utarbetad tillsammans och vi har samsyn vad avser vägen framåt, säger överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna, som är högsta civila totalförsvarsmyndigheter på regional nivå, och militärregionen, som ansvarar för planeringen av det militära försvaret, fortgår nu – något som är centralt för uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar.

– Ett kontinuerligt och nära samarbete mellan alla län inom den mellersta militärregionen är av stor vikt för ett kraftfullt och heltäckande totalförsvar. Samverkansplattformen tar oss närmare detta, säger Uppsala läns landshövding Göran Enander.

Högre regional grundsyn Mellersta militärregionen 2022-2025 Pdf, 491.6 kB.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss