• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala läns befolkning ökar stadigt – 6 632 nya invånare 2021

Solnedgång över centrala Uppsala

För sjätte året på raken växer Uppsala län mest av Sveriges 21 län. Det visar Statistiska centralbyråns statistik som presenterades i dag. Nu har länet totalt 395 026 invånare. Bland landets kommuner är det Knivsta, räknat i procent, som står för den största befolkningsökningen.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag, den 22 februari, sin befolkningsstatistik för hela landet. I Uppsala län ökade befolkningen med 6 632 personer under 2021, vilket motsvarar 1,7 procent. Länet har nu totalt 395 026 invånare och står för den relativt sett största befolkningsökningen av Sveriges alla län. I samtliga åtta kommuner i länet ökar antalet invånare.

Uppsala kommun hade den tredje största befolkningsökningen i riket med 3 757 personer, efter Göteborg och Malmö. Störst relativ folkökning av alla landets kommuner hade Knivsta, där befolkningen ökade med 712 personer eller 3,7 procent. Även Enköping står för en stor relativ befolkningstillväxt, med 2,7 procent.

Ökningen av länets befolkning beror bland annat på en kraftig nettoinflyttning från andra län i landet.

– Att Uppsala är det län som för sjätte året i rad växer mest visar att vi har mycket att erbjuda både inom utbildningsområdet och på arbetsmarknaden. För att möta upp expansionen och ligga i fas med en hållbar utveckling är det nu avgörande att det ingångna avtalet om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm fullföljs, kommenterar landshövding Göran Enander den nya statistiken.

Sveriges befolkning ökade under 2021 med totalt sett 73 031 personer. Antalet invånare i landet uppgick den 31 december 2021 totalt till 10 452 326.

Kontakt