Risk för gräsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avråder från besök i
hårt insektsdrabbade naturreservat

En nedfallen gran i naturreservatet Hästhagen-Kilholmen i Uppsala kommun.

En nedfallen gran i naturreservatet Hästhagen-Kilholmen i Uppsala kommun.

Allmänheten avråds från att besöka naturreservat som har stora angrepp av granbarkborre med döda granar till följd. Den uppmaningen går nu Länsstyrelsen Uppsala län ut med. Med anledning av den riskfyllda situationen kommer länsstyrelsen att stänga av stigarna i de drabbade områdena.

Insekten granbarkborre har under de senaste åren orsakat att många granar både i och utanför skyddade områden har dött. I flera av länets naturreservat är i stort sett alla stora granar angripna och står nu som skelett i skogen. De döda granarna kommer så småningom att falla omkull.

– Det är lurigt med döda träd för de faller inte bara när det blåser kraftigt. Allt eftersom granarna bryts ned blir de skörare och skörare, vilket gör att granarna kan falla även vid lugnt väder, säger Elin Qvarnström, förvaltare av skyddade områden på Länsstyrelsen Uppsala län.

Med anledning av rådande situation stänger länsstyrelsen nu av stigarna i de drabbade områdena och kommer inte heller att anlägga nya stigar i naturreservat där det just nu finns mycket död gran.

– Detta innebär att stigarna inte kommer att underhållas. Det kommer att finnas information på plats vid stigarnas ingångar som avråder allmänheten från att gå där, säger Sara Overud Wissman, även hon förvaltare av skyddade områden på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen i naturreservaten löpande och se över möjligheter att dra om stigar.

– Aktuell information kommer att läggas ut på länsstyrelsens webbplats på sidorna för naturreservat. Men vi vill också uppmana till uppmärksamhet generellt när man befinner sig i skog och mark, särskilt vid blåsigt väder då risken alltid är stor att träd kan falla, säger Sara Overud Wissman.

Stigarna i följande naturreservat stängs av tillsvidare:

  • Fiby urskog
  • Mässmyrfallet
  • Ekdalen
  • Hästhagen-Kilholmen
  • Styggkärret
  • Sandviksåsen
  • Signalberget

Kontakt