• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

För sjätte året i rad genomförs kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Kampanjen, som pågår under februari och mars, syftar till att uppmärksamma, synliggöra och motverka våld i ungas partnerrelationer. Det är landets länsstyrelser, Jämställdhetsmyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som står bakom.

Den 1 februari är startdatum för den rikstäckande kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Kampanjen riktar sig framför allt till unga som lever i en partnerrelation – eftersom de är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer.

– Det är oerhört viktigt att barn och unga får kunskap om vad som är våld och vad en schysst relation innebär. Ofta romantiserar dessutom populärkulturen och även omgivningen svartsjuka bland unga, säger Lisa Lindström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

”Nästan 60% av ungdomar 15–19 år har varit utsatta för våld i en kärleksrelation”

Kampanjens syfte är att få unga att fundera över sin situation och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Det handlar både om att förebygga våldsutsatthet och om att upptäcka de som redan är utsatta eller som utsätter någon för våld.

– Killars våld mot tjejer handlar bland annat om just sexuellt våld och det är oerhört viktigt att vi både förebygger, upptäcker och sätter in insatser tidigt, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter.

Tidigare kampanjer har haft svårare att nå ut till just unga killar, men med hjälp av inspel från fokusgrupper under 2021 hoppas man kunna nå fler i år.

För dig som är ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och stödmaterial

På webbplatsen för ”Svartsjuka är inte romantiskt” kan unga läsa mer om våld i partnerrelationer och få tips på var de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Webbplatsen riktar sig även till föräldrar, lärare och andra vuxna som möter och arbetar med unga. Kampanjen pågår till den 31 mars, men på webbplatsen finns information och stöd som är tillgänglig året om.

Om kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Föräldrar och yrkesverksamma som möter unga har ett stort ansvar att reagera och agera när de ser våld i ungas partnerrelationer. Därför vill vi även bredda kunskapen på området hos vuxna, säger Sabina Carlsson, Länsstyrelsen Uppsala län.

För dig som arbetar med unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till kampanjen finns tryckt och digitalt material för alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga. Videos finns även att sprida via sociala medier. Materialet riktar sig dels till unga med information om vart de kan vända sig för att få råd och stöd, dels till yrkesverksamma som möter målgruppen. Materialet går att ladda ner eller beställa kostnadsfritt på:

svartsjukaarinteromantiskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungarelationer.se

Stiftelsen 1000 Möjligheter står bakom webbplatsen ungarelationer.se, som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas relationer. Hit kan unga 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till någon våldsutsatt och/eller utövare.

Unga relationer | Stöd för dig som är 15–20 år | Chatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Sabina Carlsson, Länsstyrelsen Uppsala län
Tel: 010-223 32 69
sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten
Tel: 031-392 90 28
lisa.lindstrom@jamstalldhetsmyndigheten.se

Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter
Tel: 070-143 42 47
zandra@1000mojligheter.se

Kontakt