• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan din organisation minska sin klimatpåverkan? Sök stöd genom Klimatklivet

klimatveckan

För företag, organisationer och kommuner som vill investera i åtgärder för att minska klimatutsläppen, finns under 2022 möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet. Se ansökningsdatum nedan.

Klimatklivet har sedan 2016 bidragit med medel till genomförandet av 122 åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser runt om i Uppsala län. Bland annat har publika laddstationer* för elbilar installerats, lantbruk har bytt oljepannor mot biopannor och företag har energieffektiviserat och tagit vara på spillvärmen. Snart öppnar årets första ansökningsomgång.

Åtgärder som ger konkreta minskningar av växthusgaser genom fysiska investeringar inom exempelvis lantbruk, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi kan söka stöd från Klimatklivet. Det kan handla om allt från inköp av fossilfria transporter, etablerande av produktion och tankställen för biogas eller byggande av cykelgarage till destruktion av lustgas och byte av fossil olja och gas mot förnybara källor.

Alla förutom privatpersoner kan söka stöd. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av klimatpåverkan per investerad krona prioriteras. Många klimatinvesteringar är dessutom bra för ekonomin för en verksamhet eller en organisation.

– Företag, kommuner och organisationer behöver göra allt de kan för att minska utsläppen och bidra till klimatmålen. Klimatklivet möjliggör investeringar som har stor potential att minska klimatpåverkan men som aktören inte mäktar med på egen hand. I år hoppas vi få ännu fler ansökningar så att vi kan fortsätta minska ustläppen av växthusgaser i länet, säger Emma Ejerhed, klimat- och energihandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län.

I år kan investeringsstöd sökas från Klimatklivet under tre ansökningsperioder:

  • 10–28 februari
  • 3–18 maj
  • 23 augusti–8 september

Vid frågor eller funderingar kring ansökningsprocessen, ta gärna kontakt med länsstyrelsen.

Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot fem miljarder kronor i stöd för en grön omställning. Första ansökningsperioden sträcker sig fram till den 28 februari (se ovan).

*Svårt att ge stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer i början av 2022

På grund av ändringar i EU:s regler för statligt stöd kommer Klimatklivet att ha svårt att bevilja ansökningar om stöd till publika laddstationer eller publika vätgastankstationer i den första ansökningsomgången 2022. Ansökningar om publik ladd- och vätgasinfrastruktur som skickas in kommer sannolikt att behöva avslås. Klimatklivet har för avsikt att ta emot ansökningar om stöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur längre fram och utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust ladd- och tankstationsinfrastruktur.

Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinarium om åtgärder i jordbruket:

Den 9 februari anordnar länsstyrelsen Uppsala län ett webbinarium om Klimatklivet tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland. Temat för webbinariet är stöd till energikonverteringar, elektrifiering och automatisering i jordbruket. Läs mer och anmäl dig på:

Webbinarium om Klimatklivet | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt