Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen röjer sly på öarna i naturreservatet Hjälstaviken

En pontongrävare syns på öarna i Hjälstaviken i soluppgången

Länsstyrelsen Uppsala län har i dag inlett en omfattande insats för att ta bort det sly som vuxit upp på dybankarna i sjön Hjälstaviken, belägen i Enköping och Håbo kommuner. Åtgärden sker med hjälp av en flytande pontongrävare och kommer att pågå åtminstone fram till och med nästa vecka.

Öarna i Hjälstaviken har under åren vuxit igen mer och mer med sly. Dessa öar har tidigare varit låga och täckta med dy, något som uppskattas av häckande måsar och rastande vadare.

– Detta sly är väldigt svårt att komma åt då öarna inte lämpar sig att gå på, inte ens när sjön i övrigt har tjock is. Att öarna slyar igen är inte bra för våtmarksfåglarna, till exempel änder och vadare, som häckar och rastar i Hjälstaviken. Det här är arter som vill ha öppna vyer så de kan ha uppsikt över eventuella rovfåglar och andra faror som kan komma, säger Linnea Olsson, förvaltare av skyddad natur på Länsstyrelsen Uppsala län.

Röjningen sker med en stor pontongrävare som flyter.

– Pontongrävaren har även med sig en skopa för att kunna gräva upp buskarnas rötter, så att inte slyet kommer tillbaka omedelbart, säger Björn Averhed, våtmarkssamordnare på länsstyrelsen.

Hjälstaviken är en internationellt viktig våtmark som är upptagen som ett Ramsarområde enligt våtmarkskonventionen och utgör en viktig fågellokal för häckande och flyttande fåglar. Området är skyddat som naturreservat. Åtgärden att fräsa öarna finns med i reservatets skötselplan och finansieras av regeringens våtmarkssatsning.

Kontakt