Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya restriktioner införs för verksamheter

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen.

Antalet covid-19-fall ökar i hela landet och ytterligare smittskyddsåtgärder behövs för att motverka smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. Regeringen har därför beslutat att införa ytterligare smittskyddsåtgärder.

– Alla som bedriver en verksamhet måste återigen informera sig om och följa gällande restriktioner. Sedan den tillfälliga covid-19-lagen infördes för ungefär ett år sedan har vi glädjande nog sett att de flesta verksamhetsutövare i länet varit ansvarstagande och följt reglerna. Nu ökar antalet bekräftade fall tyvärr snabbt i Uppsala län, liksom i resten av Sverige. Läget i vården är extra ansträngt just nu, och det ställer till stora problem. Det är därför viktigt att alla gör vad de kan för att bromsa smittan, säger Stefanie Macklin, t.f. chef vid enheten för tillsyn av tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen prioriterar nu riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning, exempelvis vid evenemang där många människor samlas och vid handelsplatser.

– Verksamheter har ett ansvar att motverka smittspridning, men var och en har även ett enskilt ansvar. Vi behöver tänka på hur vi rör oss i samhället, besöker butiker och deltar på evenemang, säger Stefanie Macklin.

De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller endast sittande deltagare, max åtta personer per sällskap och en meters avstånd mellan sällskapen.
  • För arrangemang inomhus med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis samt att deltagarna ska sitta ner, max åtta personer per sällskap och en meter mellan sällskapen.

Mässor

  • För mässor med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis. Dessutom kvarstår kravet på minst 10 kvadratmeter per person för att motverka trängsel.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar ytterligare åtgärder

Folkhälsomyndigheten har i en hemställan bett regeringen att införa ytterligare smittskyddsåtgärder som rör bland annat ett tak på max 500 deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Folkhälsomyndigheten ser även ett behov av att deltagarantalet för privata sammankomster i lokaler för uthyrning ska sänkas från 50 personer till 20 personer. För att genomföra dessa förändringar krävs ett regeringsbeslut. Regeringen bereder nu hemställan.

Övriga smittskyddsåtgärder som införs

För serveringsställen införs krav om max åtta personer per sällskap och att serveringsställen ska stängas senast klockan 23:00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på en meters avstånd mellan sällskap. Serveringsställen omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna.

Utöver ovanstående restriktioner införs bland annat ett allmänt råd om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sammanhang. Tidigare allmänna råd exempelvis om att alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel kvarstår.

På Krisinformation.se finns samlad information om samtliga åtgärder som införs för att förhindra smittspridning och vilka allmänna råd och rekommendationer som gäller.

Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som Verksamhetsutövare? På vår webbplats hittar du information om gällande regler och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Välkommen att kontakta Länsstyrelsen Uppsala län för rådgivning.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt