Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så blev landshövdingens friluftsår –

och så kommer arbetet att fortsätta

Landshövding Göran Enander står vid en informationstavla i Älvgärde naturreservat

Landshövding Göran Enander vid invigningen av Älvgärde naturreservat den 28 september 2021.

2021 var friluftslivets år. När året nu summeras går det att konstatera att friluftslivet både lokalt och nationellt fått sig ett riktigt uppsving. I Uppsala har många aktiviteter som bjudit på fina naturupplevelser anordnats. Landshövdingen har både tagit initiativ till och deltagit vid flera av dem.

Under Friluftslivets år 2021 har landshövding Göran Enander deltagit i det regeringsfinansierade projektet "Luften är fri" som syftat till att få fler svenskar att våga prova på friluftsliv och vilja fortsätta med det långsiktigt.

I början på året bjöd Göran Enander även in alla Sveriges landshövdingar till att göra en friluftsaktivitet under 2021 för att uppmärksamma friluftslivets betydelse. Initiativet kallades ”Landshövdingestafetten” och var en av många aktiviteter som genomfördes under året.

Landshövdingens friluftsaktiviteter startade i januari med en invigningsvecka och nationellt invigningsseminarium, som även var startskottet för landshövdingestafetten. Under våren och sommaren deltog han sedan på utomhusaktiviteter i samband med hela Sveriges friluftsdag som Länsstyrelsen Uppsala län anordnade tillsammans med Upplandsstiftelsen och Region Uppsala, invigningsvandring på Gullstigen med föreningen Utveckla Örbyhus, Tobo och Vendel samt nattorientering med OK Linné.

Till hösten följde sedan en rad olika aktiviteter:

  • Småkrypsletning bland löven i Hammarskogs friluftsområde tillsammans med regionledning, Uppsala naturskola och Storvretaskolans klass 5A
  • Höstpromenad med samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU)
  • Invigning av naturreservatet Älvgärde
  • Vandring och tipspromenad tillsammans med friluftsfrämjandet i Enköping, som en del av konceptet "Äventyrliga familjen" som riktar sig till barn med familjer
  • Gruppvandring med svamptema i Hågadalen som en del av LONA-projektet ”Flerspråkiga naturvägledare” som Biotopia och Upplandsstiftelsen driver tillsammans
  • Besök vid Gårdskärskusten i Norduppland där det planeras ett naturreservat om 5000 hektar
  • Utegympa vid Fyrisån i Uppsala tillsammans med många glada 65-plussare från träffpunkten Ramund, som en del av Upplandsstiftelsens hälsoprojekt för äldre

– Det har varit av stor betydelse att lyfta friluftslivet i länet i många olika sammanhang. Jag vill rikta ett tack till alla som medverkat med stort engagemang och intresse, säger landshövding Göran Enander.

– Det är nu viktigt att fortsätta arbetet. För min del kommer jag detta år att lägga ett särskilt fokus på de naturreservat vi har i länet, som utöver att bidra till biologisk mångfald också skapar förutsättningar för ett innehållsrikt friluftsliv.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss