Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta restriktioner för verksamheter

Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav.

I Sverige har antalet covid-19-fall börjat öka och Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar på en ökande smittspridning under vintern. För att bromsa utvecklingen och minska belastningen på hälso- och sjukvården införs skärpta restriktioner för verksamheter. De nya smittskyddsåtgärderna som införs den 23 december syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. 

Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter vidtar de smittskyddsåtgärder som meddelas med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen.

Länsstyrelsens ökar tillsynsverksamheten igen

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de verksamheter som berörs av de restriktionerna.

– Länsstyrelserna får nu utökade tillsynsområden och utmaningen för oss blir att nå ut med information till verksamhetsutövare om de nya restriktionerna. Vi kommer att fokusera på riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning, till exempel till butiker där trängsel kan uppstå under mellandagsrean, säger Kristina Jansson, t f chef för enheten för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.

De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max åtta personer och en meters avstånd mellan sällskap. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
  • Vid tillställningar inomhus med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis, att deltagare eller publiken sitter ner och en begränsad storlek på sällskap till max åtta personer samt en meters avstånd mellan sällskap.

Handelsplatser

  • För mässor, marknader och handelsplatser inomhus gäller minst tio kvadratmeter per person.

Fritids- och kulturverksamhet

  • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst tio kvadratmeter per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Övriga åtgärder

För serveringsställen införs krav på sittande servering och en meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna.

Utöver de restriktioner som presenteras ovan införs även en rad andra restriktioner, allmänna råd och rekommendationer den 23 december. Exempelvis bör alla i samhället undvika trängsel och arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

På Krisinformation.se finns samlad information om de nya åtgärderna som införs för att förhindra smittspridning.

Nya åtgärder för minskad spridning av covid-19 på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska införa ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster, att det bör införas krav på smittskyddsåtgärder inom den långväga kollektivtrafiken samt krav på negativt covidtest, max 48 timmar gammalt, för inresa till Sverige för utländska medborgare.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som verksamhetsutövare? På vår webbplats kommer det inom kort att finnas mer information om vad de nya reglerna innebär och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss