Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två statliga investeringsstöd för bostäder kan sökas till årsskiftet

Flerbostadshus vid Fyrisån

Riksdagen har beslutat att avveckla det statliga investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder samt stödet för energieffektivisering i flerbostadshus. Stöden kan sökas fram till och med den 31 december i år.

I samband med beslut om statens budget för 2022 har riksdagen bestämt att avveckla de två stöden efter årsskiftet 2021/2022. Detta innebär att ansökningar som kommer in till Länsstyrelsen Uppsala län efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Du som har tänkt att söka något av stöden behöver därför se till att lämna in din ansökan senast den 31 december 2021. Länsstyrelsen kommer under nästa år att kunna handlägga ansökningar som har inkommit i tid.

Information för dig som redan har sökt stödet finns på Boverkets och länsstyrelsens webbplatser.

Mer information om stöden och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om investeringsstödet för hyresbostäder

Om energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss