Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lär känna Häcksören – Uppsala läns helt nybildade naturreservat

En glänta på en sandstrand i Häcksören

I måndags, den 13 december, fattade länsstyrelsen beslut om bildande av ett nytt naturreservat i Uppsala län. Det nya reservatet Häcksören ligger i Älvkarleby kommun och bjuder besökaren på en rik variation av olika slags naturupplevelser.

Den 13 december, på självaste Luciadagen, fick länet ett nytt naturreservat – Häcksören. "Häxön" som området oftast kallas, utgör den sista hållplatsen för Dalälvens västra tunga innan den flyter ut i Gävlebukten och Bottenhavet.

Här i Älvkarleby kommuns nordvästra hörn finner du lummiga lövskogar, strövvänlig barrnaturskog och solvarma sandstränder inom loppet av en och samma avkopplande promenad – med bara drygt en kilometer till Skutskär.

Trots sin relativt begränsade yta hyser reservatet en rik variation av olika naturmiljöer som i hög grad formats av landhöjningen, havet och älven.

– Det känns extra spännande att reservatet lyckas fånga in en så stor blandning av vitt skilda miljöer på en och samma plats. Det är som om naturen här vägrar att göra någon besviken, säger Johan Lilja, naturvårdshandläggare på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Sommartid är Häcksören ett självklart och mycket populärt besöksmål för havsbad, grillning och vandring. Det nya naturreservatet är cirka 76 hektar stort och i med bildandet kan dess natur- och friluftsvärden nu bevaras för både nutida och kommande generationer.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss