Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter lodjur 2022

Ett lodjur som sitter på is

Länsstyrelsen Uppsala län har beslutat om licensjakt efter lodjur i länet under 2022. Beslutet som fattades i går, den 14 december, gäller för jakt på totalt åtta lodjur i länet i mars månad nästa år.

Länsstyrelsen har den 14 december 2021 beslutat om licensjakt efter totalt åtta lodjur i Uppsala län under mars 2022. Lodjurspopulationen i länet bedöms utifrån inventeringsresultatet föregående år vara drygt 80 lodjur. En jakt på åtta djur anses inte påverka lodjurets gynnsamma bevarandestatus, varken i länet eller nationellt.

– Det är viktigt för länsstyrelsen att ta hänsyn till alla delar av de politiska mål som finns. En begränsad licensjakt syftar bland annat till att bibehålla låga skadenivåer och ta socioekonomisk hänsyn till dem som lever och verkar i områden med rovdjur utan att riskera lodjurens gynnsamma bevarandestatus i länet eller nationellt, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

– Vår bedömning är att en begränsad licensjakt kan vara ett sätt att minska negativ påverkan av rovdjuren, tillsammans med förebyggande åtgärder som till exempel rovdjursavvisande stängsel och information.

Licensjakten har delats in i två delområden, där man i länets fyra nordligaste kommuner Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Heby får skjuta fyra lodjur och i de fyra sydliga kommunerna Uppsala, Håbo, Enköping och Knivsta får skjuta fyra djur.

Jakten påbörjas den 1 mars 2022 och avslutas den 31 mars 2022 eller vid den tidigare tid då alla djur fällts.

Den senaste licensjakten efter lodjur i Uppsala län skedde 2017, då totalt fyra lodjur fick fällas.

Kontakt