Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktiga aktörer i länet lovar åtgärder för att säkra tillgången till rent vatten

Forsande vatten i Fyrisån

Länsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer att anta hållbarhetslöften för att säkra tillgången till rent vatten. Den 3 december undertecknar ett tjugotal aktörer i länet, vid en ceremoni på Uppsala slott, löften som innebär att de förbinder sig att vidta åtgärder på vattenområdet.

Drygt 20 aktörer, varav samtliga länets kommuner, åtar sig genom att skriva på hållbarhetslöften att genomföra konkreta åtgärder för förbättrad vattenkvalitet. Några exempel är att minska utsläppen av övergödande ämnen, förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden och öka kunskapen om vattenfrågor i skola och förskola.

– Det är lätt att ta tillgången till rent vatten för given, men den är långt ifrån självklar. Vattnet påverkas både av klimatförändringar och föroreningar. Det är hög tid att vi höjer ambitionsnivån när det gäller vår allra viktigaste resurs, säger Uppsala läns landshövding Göran Enander.

De senaste årens växelvisa översvämningar och torka har gjort vattenfrågan än mer påtaglig för många. Länets största privata arbetsgivare Sandvik Coromant är en av de aktörer som signerar löften.

– Det är viktigt att vi använder vattnet på ett resurseffektivt sätt. I vårt arbete med ”Grön fabrik och hållbara fastigheter” inkluderas vattenfrågorna. Att vara med och teckna detta löfte är ett utmärkt tillfälle att vara en del av länets hållbarhetsresa och forma framtiden tillsammans, säger Lovisa Svarvare, energi- och hållbarhetsingenjör på Sandvik Coromant.

Hållbarhetslöften är en del i Länsstyrelsen Uppsala läns arbete med ”Färdplan för ett hållbart län”, olika åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen. Under året har ett program för vatten tagits fram och aktörer i länet har bjudits in till att teckna hållbarhetslöften.

Även för de två tidigare åtgärdsprogrammen för minskad klimatpåverkan och för biologisk mångfald tillkommer även i år nya aktörer som tecknar hållbarhetslöften vid ceremonin den 3 december.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss