• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemin har gjort tillgången till betaltjänster i länet mer sårbar

Kontanter i mynt och sedlar med en mobiltelefon med appen Swish på skärmen

I dag, den 1 december, presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande i Uppsala län. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet och hur pandemin påverkat betaltjänsterna.

Strukturomvandlingen från manuella till digitala betaltjänster är tydlig. Ställen där det går att utföra betaltjänster blir allt färre och enskilda aktörer får närmast monopolliknande ställningar på marknaden.

I årets betaltjänstrapport bedömer 17 av landets 21 länsstyrelser att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Det motiveras av att många kan och vill använda digitala betaltjänstlösningar. Men 18 av 21 länsstyrelser säger att situationen inte är acceptabel för alla grupper av befolkningen.

I Uppsala län som helhet bedöms tillgången på grundläggande betaltjänster vara tillfredställd, men även här står vissa grupper utanför. Tillgången beror i stor utsträckning på var du bor, ålder, funktionsförmåga och ekonomiska förutsättningar.

– Vi bedömer att tillgången inte är tillfredsställd i länet när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. Många butiker slutar att ta emot kontanter, vilket gör att fler känt sig tvingade att börja använda kort eller Swish, säger Alexander Sperl, handläggare för landsbygdsutveckling och processledare för uppdraget grundläggande betaltjänster vid Länsstyrelsen Uppsala län. 

Länsstyrelsen bedömer att betaltjänstsituationen är sårbar i två av länets åtta kommuner. I Knivsta och Älvkarleby kommuner finns endast en plats för dagskasseinsättning i respektive kommun och i Älvkarleby kommun finns endast en plats för betaltjänstförmedling kvar.

– Detta är sårbart och ur ett beredskapsperspektiv är det viktigt att följa utvecklingen av kontantinfrastrukturen i dessa kommuner, säger Ted Bergman, handläggare för regional tillväxt och även han processledare för grundläggande betaltjänster vid länsstyrelsen.

Precis som föregående år bedömer länsstyrelsen att coronapandemin påverkat kontantinfrastrukturen i länet med förändrade öppettider på banker och handlare som tagit emot färre kontanter. En del butiker, framför allt i de större orterna, tar fortsatt inte emot kontanter med hänvisning till oro för smittspridning.

Föreningslivet bedöms hantera en avsevärd minskad mängd kontanter jämfört med tidigare år, eftersom många aktiviteter som tidigare betalades kontant ställts in.

Digitalt utanförskap är fortsatt en utmaning i länet och många insatser för att öka digital delaktighet har pausats under pandemin.

– Tillsammans med Biblioteksutveckling på Region Uppsala så har vi genomfört föreläsningar på flera av länets bibliotek för att uppmuntra fler att bli trygga med digitala betallösningar. Under nästa år kommer vi att satsa på att öka tillgången till de digitala betaltjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Ted Bergman.

Om uppdraget

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt