• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överanvändning av antibiotika hotar människor och djur globalt

En veterinär håller en grå katt i famnen.

Ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa är antibiotikaresistenta bakterier. Problemet växer på grund av överdriven och felaktig antibiotikaanvändning. I dag på antibiotikadagen, den 18 november, uppmärksammas frågan både i Sverige och internationellt.

Vi känner alla till att vi är mitt i en coronapandemi och de flesta vet vad en pandemi är för något. Men samtidigt pågår det en annan pandemi i det tysta som är klassad som ett globalt hot av Världshälsoorganisationen, WHO – nämligen spridningen av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Överdriven och felaktig användning av antibiotika har gjort att bakterier utvecklat resistens mot en eller flera typer av antibiotika. Det betyder att det då inte längre går att behandla bakterieinfektioner med dessa typer av antibiotika.

Tillgång till fungerande antibiotika för både människor och djur, såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur, är livsviktigt. Utan antibiotika kan en enkel operation eller sjukdom vara direkt livshotande.

– Sveriges användning av antibiotika är låg internationellt sett. Därför har vi också en lägre förekomst av resistenta bakterier. Men med en ständigt ökande rörlighet av djur, människor och livsmedel, är det viktigt med åtgärder för att begränsa spridning av antibiotikaresistens, säger länsveterinär Lena Malm.

Länsstyrelsen ingår i den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning som arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att motverka olämplig antibiotikaanvändning genom kontroller av vårdhygienen hos verksamma veterinärkliniker. Ett annat uppdrag är kontroll av läkemedel på gårdar för att förvissa sig om att antibiotika bara används i besättningarna när det är nödvändigt.

– Våra insatser är främst inriktade på att antibiotika ska användas till djur på ett ansvarsfullt sätt när det verkligen behövs. Sjuka djur kan behöva behandling, men åtgärder som förebygger sjukdom och smitta ska också genomföras, säger Lena Malm.

– Vi jobbar även med informationsinsatser för att lyfta de allvarliga riskerna med antibiotikaresistens. Vår erfarenhet är att kliniskt verksamma veterinärer gärna tar en dialog när djurhållare har funderingar kring ämnet. Som länsveterinärer kan vi också stötta veterinärer och djurhållare i dialogen om ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Kontakt