Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kampanj mot våld i relationer vill nå både våldsutsatta och våldsutövare

Bild ur kampanjen "Tillsammans mot våld" med texten "Är det någon nära som gör dig illa?"

Bilddetalj ur kampanjen "Tillsammans mot våld".

I dag inleds årets upplaga av kampanjen ”Tillsammans mot våld” som lanserades förra året. Bakom kampanjen, som vill uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer, står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

På hundratals butiker runt om i landet visas mellan den 15 november och 15 december bildspel om våld i nära relation och var utsatta kan få stöd och hjälp. Det är en del av kampanjen ”Tillsammans mot våld” som bedrivs för andra året. Kampanjbudskapet kommer också att synas på affischer, i sociala medier och vid olika evenemang.

– Kampanjen vill nå ut med information till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare om var man kan vända sig för att få stöd. Det är viktigt att den som utsätts för våld får skydd och stöd. Men för att kunna bryta våldet behöver också den som utsätter någon närstående för våld eller hot få information om var den kan vända sig för att få hjälp att sluta, säger Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid, Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen lyfter under kampanjperioden på olika sätt fram arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Under ”En vecka fri från våld”, som pågår 22­–28 november riktas särskilt fokus på att våld går att förebygga och på det återfallsförebyggande arbetet.

– Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att våldet ska upphöra behövs insatser till våldsutövarna som leder till att förändra det våldsamma beteendet, säger Sabina Carlsson.

Den 23 november arrangerar Länsstyrelsen Uppsala län, tillsammans med flera andra länsstyrelser en förmiddag med fokus på det återfallsförebyggande arbetet och våldsutövare i nära relation.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Landets länsstyrelser har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja kommunerna i deras våldsförebyggande arbete.

Det finns hjälp att få

Är du utsatt för våld eller hot? Kontakta Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på telefon 020-50 50 50

Riskerar du att skada den du älskar? Kontakta Välja att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på telefon 020-555 666

Kontakt