Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen måste ta ansvar för att Mälaren och Hjälmaren ska klara klimatförändringarna

Segelbåt i Mälaren

Situationen med förändrade vattennivåer i Hjälmaren och Mälaren är så oroväckande att regeringen behöver agera.
Det är budskapet i ett brev som fem landshövdingar, i de län som har stränder vid sjöarna, har lämnat till Miljödepartementet.

Händelserna i Tyskland under sommaren 2021 ger exempel på hur allvarligt läget kan bli vid väderförhållanden som väntas bli vanligare. I Mälaren uppmättes i december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid sedan 1940-talet. I Hjälmaren blev flera invallningar genombrutna och ytterligare ett antal var nära brott.

– Det är hög tid att kartlägga sårbarheterna och vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjning, livsmedelsproduktion och samhällsviktig infrastruktur, skydda bebyggelse, samt värdefulla vatten- och naturmiljöer. Utan dessa åtgärder finns det risk att den här expansiva regionen inte kan fortsätta att vara en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer, skriver landshövdingarna.

Mälaren och Hjälmaren är Sveriges tredje respektive fjärde största sjö och de fem länen som står bakom skrivelsen har mer än en tredjedel av Sveriges befolkning. Sjösystemet tar hand om vattenvägarna från Bergslagen och båda sjöarna fungerar som dricksvattentäkter.

Landshövdingarna ser uppenbara risker när klimatförändringarna höjer havsnivån. Höjdskillnaden mellan Hjälmaren och Mälaren är bara 0,7 meter och den kommer att minska ytterligare när klimatförändringarna får Östersjön att stiga. Därmed är faran för översvämningar stor eftersom möjligheten för avtappning begränsas.

De fem länsstyrelserna med landshövdingarna Göran Enander i Uppsala län, Minoo Aktharzand i Västmanlands län, Beatrice Ask i Södermanlands län Sven-Erik Österberg i Stockholms län samt Maria Larsson i Örebro län, begär nu att regeringen ska tillsätta en omfattande utredning så att riskerna kan förebyggas.

Utredningen bör, menar brevskrivarna

  • ta ett helhetsgrepp runt hela problembilden med sjöarnas dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur och naturmiljöer
  • formulera åtgärdsstrategier med förslag på ansvar, finansiering och lagstiftning.
  • identifiera kritiska punkter i tid och rum för beslut så att tillväxtsplaneringen inte hämmas.

Brevet till regeringen i sin helhet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälaren om hundra år (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälaren och Saltsjöns framtid (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI:s rapport om havsnivåer och Mälaren (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt