Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Göran Enanders förordnande som landshövding förlängs till 2023

Göran Enander, Landshövding i Uppsala län.

Regeringen har i dag, den 15 oktober, fattat beslut om att förlänga Göran Enanders förordnande som landshövding i Uppsala län. Förordnandet löper fram till den 28 februari 2023.

Göran Enander har varit landshövding i Uppsala län sedan den 1 november 2016. Fredagens regeringsbeslut om att förlänga hans förordnande till 2023, innebär en tredje förlängning under hans tid som landshövding.

– Jag ser fram mot att i bred samverkan fortsätta arbeta i ett utvecklingsorienterat och framåt län, säger landshövding Göran Enander.

Landshövdingen leder länsstyrelsens arbete och är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Om Göran Enander

Göran Enander är född 1955 och var, innan han blev landshövding i Uppsala län, länsöverdirektör på länsstyrelsen i Skåne.

Dessförinnan har Göran Enander varit statssekreterare på Miljö- och energidepartementet och förvaltningschef på Vetenskapsrådet. Han har även varit generaldirektör för Skogsstyrelsen, under perioden 2003–2008.

Göran Enander har också haft flera utredningsuppdrag och var bland annat ansvarig för Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten 2015–2016.

Kontakt