Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten startar den 8 oktober

Älgjakt pågår

För Uppsala län börjar älgjakten den 8 oktober med den 31 januari 2022 som slutdatum. För oregistrerade områden är det tillåtet att jaga kalv under de fem första dagarna av jakttiden, den 8–12 oktober.

Sedan hösten 2021 är datumen för älgjakt fasta datum och länsstyrelsen fattar därför inte längre årliga beslut kring jaktperioder. Den tidigare möjligheten till februarijakt utgår.

Under årets jaktsäsong 2021/2022 planeras det fällas cirka 2 000 älgar i Uppsala läns älgförvaltningsområden. Det är ungefär lika många som under förra året då ca 1 900 älgar fälldes. Fällda älgar ska rapporteras till länsstyrelsen senast 14 dagar efter fälldatum. I år är fällavgiften för vuxen älg 500 kronor, vilket är en sänkning från förra året, och för kalv 100 kronor.

Målet med älgförvaltningen i länet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. I Sverige finns relativt gott om älg. En stor älgstam ökar skadorna på skogen och i Sverige är skadeläget totalt sett högre än de uppsatta målen. För att anpassa älgstammens storlek arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas.

Du som vill ge dig ut i skog och mark under älgjakten kan göra det. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. Under en stor del av året kan du stöta på jägare ute i naturen, då flera arter får jagas under en lång jakttid.

– Under de två första älgjaktsveckorna är det ofta som flest jägare ute och bedriver jakt. För att synas bättre kan du klä dig färgglatt eller i reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Du kan fråga var jakten pågår under dagen och utifrån det välja en annan plats at besöka vid just det tillfället, säger Nathalie Kindbladh, vilthandläggare vid länsstyrelsen.

Möjlighet att skydda sin jakthund mot rovdjur

För de jägare som jagar i vargrevir kan det innebära en extra stor oro att släppa sin jakthund lös i skogen. Länsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag till skyddsväst för hund och prioriterar sökanden som jagar inom befintliga vargrevir. Läs mer om hur du ansöker om bidrag: Viltskador | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Man har också möjlighet att skydda en jakthund från rovdjursangrepp enligt § 28 (a-d) i jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats.

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, inte slänga dina rester av matsäcken i naturen och se till att du som jägare har en utrustning som gjorts ren efter en eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av rådjur, älg och kronhjort för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka (CWD).

Kontakt