Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älvgärde naturreservat är invigt

Landshövdingen inviger Älvgärde naturreservat

Reservatet bildades 2019 men invigdes den 28 september av landshövding Göran Enander. I reservatet finns ett omväxlande kulturlandskap där åkrar och ängar omgärdas av fina skogsbryn med grova ädellövträd.

Det tar inte mer än cirka 26 minuter med bil från centrala Uppsala att ta sig ut till reservatet. I det omväxlande kulturlandskapet finns flera sällsynta arter som är knutna till gamla träd och lundmiljöer.

– Skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Älvgärde är ett fint exempel på hur vi som förvaltare, med relativt enkla medel, kan underlätta för besök i naturen, sa landshövding Göran Enander under sitt invigningstal.

Naturreservat ska skydda och bevara arter och naturmiljöer, men på samma gång ska naturen göras tillgänglig för friluftsliv där det är möjligt. Under pandemin har antalet besökare i naturen ökat markant vilket är glädjande, men samtidigt innebär det en ökad påverkan på de besöksmål som finns. Länsstyrelsen har därför ökat takten i arbetet med friluftsliv och lägger nu mer resurser än någonsin på att förbättra tillgängligheten i utvalda reservat. Det görs bland annat genom att anlägga nya parkeringar och eldplatser, markera leder, sätta upp vägvisning och utöka informationen på webben och i Naturkartan. I Älvgärde har länsstyrelsen anlagt en ny vandringsstig och parkering.

Elin Qvarnström som är förvaltare hos länsstyrelsen berättade att det finns ett stort intresse att besöka naturreservatet. Men den nya anlagda stigen blir det enklare för många att ta sig ut i området och att Älvgärde kan bli ett fint utflyktsmål med närhet till flera mindre orter och Uppsala.

Kontakt