Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsrätten ger klartecken till skyddsjakt

Varg går över ett grönt öppet fält.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en vuxen varg i Siggeforareviret står fast. Förvaltningsrätten i Luleå har avslagit de överklaganden som kommit in till domstolen.

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt den 3 september efter flera stora vargangrepp på får under kort tid. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå, som nu ger länsstyrelsen rätt.

Förvaltningsrätten delar länsstyrelsens bild av att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. I domskälen skriver rätten att länsstyrelsen på ett tydligt sätt anpassat villkoren för jakten så att den riktas mot någon av de vuxna vargar som är delaktiga i angreppen. De delar också bedömningen att detta kan ha en skrämseleffekt på övriga vargar i flocken.

Förvaltningsrätten håller även med om att vargens bevarandestatus inte kan anses vara hotad genom jakten, varken nationellt eller lokalt, och att den enda lämpliga lösningen i dagsläget är skyddsjakt. Det innebär att domstolen anser att det är orimligt att kräva att alla djurägare i området ska hinna vidta åtgärder för att skydda sina får eller hinna sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

– Dagens beslut visar att vi genom vårt skyddsjaktbeslut, och de villkor som finns i beslutet, har gjort en korrekt avvägning mellan att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen, säger Lennart Nordvarg chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Förvaltningsrätten i Luleås domslut Pdf, 2.7 MB.

Kontakt