Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg återupptagen

Varg gående på grönt fält.

Förvaltningsrätten i Luleå har upphävt sitt tidigare fattade beslut om inhibition gällande skyddsjakt i Siggeforareviret. Skyddsjakten på en vuxen varg i reviret får därmed fortsätta.

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt den 3 september efter flera stora angrepp på får. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå och stoppades tillfälligt av domstolen. Efter att länsstyrelsen utvecklat grunderna för beslutet om skyddsjakt har förvaltningsrätten nu meddelat att jakten får återupptas i väntan på slutligt avgörande.

I länsstyrelsens yttrande till domstolen förtydligades resultaten av de DNA-prover som samlats in vid tidigare angrepp. Länsstyrelsen redogjorde också mer ingående för de bedömningar som gjorts när det gäller hur skyddsjakten påverkar upprätthållandet av den gynnsamma bevarandestatusen.

Under helgen inträffade ytterligare ett angrepp på får på en gård utanför Tärnsjö. Fem tackor dödades och efter besiktning genomförd av länsstyrelsens personal kunde det konstateras att skadorna är typiska för varg.

– Vi har varit oroliga för nya angrepp och det var också därför vi fattade beslut om skyddsjakt. Risken för fortsatta angrepp i Siggeforareviret är hög, säger Lennart Nordvarg chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Kontakt