Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg stoppad tills vidare

Varg

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter varg är överklagat och väntar på slutlig prövning i förvaltningsrätten. Tills vidare ska ingen skyddsjakt bedrivas.

Den 3 september beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt efter varg. Beslutet avsåg skyddsjakt efter en vuxen varg till och med den 30 september. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå, som inhiberat beslutet till dess att målet är slutligt avgjort. Det innebär att beslutet tills vidare inte gäller och att länsstyrelsen avbryter skyddsjakten.

Förvaltningsrätten anser att det finns oklarheter i länsstyrelsens utredning och bedömning avseende upprätthållande av gynnsam bevarandestatus vad gäller varg. Domstolen ger nu länsstyrelsen möjlighet att utveckla sin utredning och bedömning.

– I och med att beslutet prövas kommer vi nu att utveckla och förtydliga skälen till vårt beslut. Det handlar om svåra överväganden där vi ska värna om såväl den genetiska status som vargarna i reviret har, som möjligheten att bedriva fårnäring, säger Lennart Nordvarg chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Kontakt