Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter varg

Varg på fält.

Efter flera stora angrepp på får under kort tid beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt efter varg. Beslutet gäller skyddsjakt efter en vuxen varg och får pågå till och med den 30 september.

Under de senaste två veckorna har fem vargangrepp på får inträffat i Siggeforareviret. Mot den bakgrunden bedömer länsstyrelsen att risken att får blir attackerade i området är större än vanligt. För att både värna den betydelsefulla genetiska status som vargarna i reviret har, och möjligheterna att bedriva fårnäring, beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt efter en vuxen varg.

– Angreppen har ökat i frekvens och det har inte gått att förutspå var dessa kommer att ske. Det har försvårat arbetet med förebyggande åtgärder. Vi tvingas konstatera att det är sannolikt att angreppen kommer att fortsätta och skyddsjakten syftar till att avvärja ytterligare angrepp, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen bedömer också att det är fortsatt angeläget att jobba med uppsättning av rovdjursavvisande stängsel i reviret, oavsett beslutet om skyddsjakt.

– Har man boskap i ett vargrevir behöver man jobba med åtgärder för att minska risken för angrepp. Men som situationen har utvecklat sig är det inte möjligt att hinna stängsla hagarna under hösten, innan djuren tas in, vilket betyder att det finns risk för ytterligare omfattande angrepp om inget görs nu, säger Lennart Nordvarg.

Beslutet om skyddsjakt gäller till och med den 30 september 2021 och får enbart bedrivas i eller i anslutning till hagar med får.

Vargarna i Siggeforareviret bedöms vara genetiskt betydelsefulla eftersom de härstammar från invandrad varg. De är därför viktiga för att Sveriges vargstam ska kunna uppnå en gynnsam bevarandestatus. Detta ställer också högre krav innan ett skyddsjaktsbeslut fattas.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter varg Pdf, 706 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt