Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya lättnader införs 1 juli

Konsert på mindre scen med publik i förgrunden.

Foto: Mostphotos

Från och med den 1 juli införs ytterligare lättnader och anpassningar av de nationella smittskyddsåtgärderna. Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs. Det är nu även tillåtet att hyra ut lokaler för privata träffar med max 50 deltagare.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader i den tillfälliga covid-19-lagen. Från och med i dag, den 1 juli, höjs därför deltagartaken återigen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang samt demonstrationer.

I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis för fester, höjs maxgränsen för antalet tillåtna deltagare till 50. Anpassningarna i restriktionerna innebär även att mässor får särskilda regler.

Trots att lättnader införs för vissa verksamheter är det viktigt att komma ihåg att många av de tidigare beslutade begränsningarna i covid-19-lagen ligger kvar och ska följas så länge de gäller.

De ändrade reglerna, tillsammans med varmare väder utomhus, har gjort att länsstyrelsens tillsynsarbete inriktat sig på olika typer av arrangemang. Länsstyrelsen har också fått många frågor om vilka verksamheter och sammankomster som omfattas av de ändrade reglerna.

– Vi har märkt att det inte varit helt lätt för verksamhetsutövare och privatpersoner att veta vad som gäller. Det har rått en del förvirring. Till exempel har vi fått flera frågor om vad som gäller för att exempelvis hålla privata fester i hyrda lokaler, säger Stefanie Macklin, tf chef för enheten som utövar tillsyn av lagen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Totalt har närmare 1 000 tillsynsinsatser genomförts i länet sedan lagen trädde i kraft i januari i år. Mer än hälften av dessa har varit fysiska kontroller. En stor del av arbetet har handlat om att informera och svara på frågor.

– Under sommaren har vi hittills haft särskilt fokus på populära utflyktsmål, som badanläggningar och museer, och arrangemang som kan förväntas dra en del folk, säger Stefanie Macklin.

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst uppgå till:

  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 3000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.
  • 1800 deltagare får delta utomhus vid en demonstration.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

  • 50 deltagare

Kontakt