Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för klimatsmarta investeringar i länet

bilar som laddas på rad

Länets företag fortsätter att investera i åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Under årets två första ansökningsomgångar till investeringsstödet Klimatklivet, har 22 aktörer i Uppsala län ansökt om stöd.

De ansökningar som länsstyrelsen hittills har fått in under 2021 i länet, kommer från jordbruk, fastighetsföretag, tillverkningsindustrier, verkstäder, golfklubbar och transport- och logistikföretag. Ansökningarna handlar exempelvis om stöd till byte av energikälla från olja till förnybara bränslen för spannmålstorkar och lokaler. Andra har ansökt om finansiering av publika laddstationer och inköp av biogas-bussar. Gemensamt för de åtgärder som aktörer i länet har ansökt om, är att de ger konkreta minskningar av växthusgaser genom fysiska investeringar.

– För att vi ska nå miljömålen och ta ansvar inför kommande generationer måste utsläppen minska drastiskt. Klimatklivet är ett sätt att öka tempot i omställningen. Det är glädjande att se att så många företag och organisationer i Uppsala län vill investera i klimatsmarta lösningar, säger Emma Hansson, klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Sedan 2016 har totalt 167 miljoner kronor blivit beviljat i stöd till åtgärder i länet. Åtgärderna kommer under sina livstider kunna minska utsläppen av växthusgaser med ungefär 69 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

– Det är en stor bredd bland de åtgärder och investeringar som delfinansieras genom Klimatklivet. Det hittills största stödbeloppet är på drygt 210 miljoner kronor och det lägsta på 4 015 kronor. Naturvårdsverket, som fattar beslut om ansökningarna, prioriterar de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av växthusgaser per investerad krona, berättar Emma Hansson.

Nästa ansökningstillfälle

Nästa tillfälle att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatutsläppen är 24 augusti – 9 september och därefter 8 – 18 november. Alla, förutom privatpersoner, kan söka investeringsstöd från Klimatklivet. Åtgärder som kan få stöd beviljat från Klimatklivet kan vara allt från transporter och biogasproduktion, till att bygga cykelbanor och att byta ut olja mot fjärrvärme. 

Kontakta oss för hjälp med ansökan

Har du en idé som kan minska din organisations utsläpp av växthusgaser och undrar om Klimatklivet kan vara relevant? Kontakta gärna länsstyrelsen för vägledning och stöd i ansökningsprocessen.

Läs mer:

Sök bidrag Klimatklivet: information från länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sök bidrag Klimatklivet: information från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder som fått stöd beviljat Länk till annan webbplats.

Kontakt