Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lättnader av restriktioner införs 1 juni

Karusell med många deltagare. Bilden är tagen mot blå himmel.

Från och med 1 juni anpassas restriktionerna som införts under coronapandemin. Bland annat höjs deltagartaken för flera typer av arrangemang. I samband med lättnaderna upphäver länsstyrelsen tidigare fattat beslut om högst åtta deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

De nya reglerna innebär att gränserna för hur många deltagare ett arrangemang får ha höjs, under förutsättning att vissa smittskyddsåtgärder är på plats. Lättnaderna gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Inomhus gäller fortsatt maxtaket på åtta deltagare, om det inte finns anvisade sittplatser. I de fallen får 50 personer delta. För evenemang utomhus höjs taket till 100 deltagare, om det inte finns sittplatser, och 500 personer om sittplatser anvisas.

Från 1 juni kan också motionslopp och liknande idrottstävlingar genomföras med som mest 150 utövare samtidigt. Även tivolin och nöjesparker kan öppna, men med begränsningar.

I samband med att ändringarna införs flyttas rätten att besluta om lokala föreskrifter från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten. Det innebär också att Länsstyrelsen Uppsala län upphäver det tidigare fattade beslutet om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

– Det är en naturlig följd av att vårt mandat upphör. Nu gäller i stället reglerna i begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, säger länsstyrelsens chefsjurist Solmaz Vikström.

Lättnaderna gäller däremot inte när lokaler hyrs ut till privata sammankomster som bröllopsfester eller födelsedagskalas. Det är fortfarande bara åtta personer som får delta vid den typen av träffar. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Kontakt