Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besöker länets företagare

bilder fån länets kommuner

Landshövding Göran Enander inleder en serie företagsbesök i länets åtta kommuner. 1 juni besökte han Knivsta kommun och 2 juni Tierps kommun. Se mer information om bilderna i slutet av artikeln. Foto: Anna-Klara Lindeborg

Den första juni inleder landshövding Göran Enander en serie företagsbesök i länets åtta kommuner. Besöken ska ge en lägesbild av hur lokala företagare har blivit påverkade under coronapandemin.

– Genom företagsbesöken vill jag se hur det går för våra lokala företagare. Krisens effekter har varierat stort mellan olika branscher. Många har blivit hårt drabbade under pandemin, men för vissa företag går det också bättre än tidigare. Krisen har tvingat utvecklingen framåt och många företagare har tänkt om och gjort stora förändringar. Jag ser fram emot att komma ut och få ta del av den kompetens, drivkraft och innovationskraft som finns i länet, säger Göran Enander.

Företagsbesöket i Knivsta 1 juni

Landshövdingen inledde sina företagsbesök i Knivsta den första juni. Där började han dagen med att delta på kommunens presskonferens, där de presenterade sin stadsutvecklingsstrategi. Anhalt två var Särsta Wärdshus för rundvandring och lunch. Värdshuset har lyckats ställa om sin verksamhet under pandemin till upphämtningsmenyer och börjar nu också få in alltfler bokningar.

Det andra besöket var på Marmatorp Islandshästanläggning. Anläggningen inackorderar 14 hästar och erbjuder även rehabilitering av hästar samt kurser och föreläsningar. Pandemin har gjort att de börjat bygga ut och utveckla gården för tävlingsverksamhet.

Landshövdingen besökte också hotellet Nova Park och kontors- och bostadsområdet Walloxen.

Företagsbesöket i Tierp 2 juni

Dag två fortsatte landshövdingen sina företagsbesök i Tierps kommun. Under dagen besökte han både större och mindre företag i Tobo, Lövstabruk och Tierp. Första anhalt var Munters. Ett stort globalt företag med 3500 anställda som tillverkar kylanläggningar och har sin huvudfabrik i Tobo. Munters har varit relativt förskonade från pandemin och anställer mycket personal just nu, men de har märkt av en komponentbrist i produktionen.

Andra besöket gick till Larsbo lantgård. Gården säljer lokalproducerat spannmål, kött och fårskinn och har fått ett uppsving i sin gårdsförsäljning under pandemin. Gården som har får, grisar och höns är självförsörjande på foder till sina djur. De har också en populär Airbnb-verksamhet.

Tredje besöket var på Lövstabruks värdshus som serverade lunch och presenterade verksamheten. De anordnar konferenser, fester, bröllop och övernattning. Värdshuset har märkt av en kraftig nedgång under pandemin, men har hållit öppet och har hittat nya målgrupper för sin verksamhet och bokningarna har börjat komma i gång igen. Under eftermiddagen besökte Göran Enander också MF-produktion och Jerol AB.

Stor drivkraft bland företagarna

Senare i juni fortsätter landshövdingens företagsbesök i länets åtta kommuner. Den 22 juni går resan till Håbo kommun. De två första dagarna i serien av företagsbesök visade prov på stor drivkraft bland länets företagarare.

– Jag är mycket imponerad över hur dessa verksamheter lyckats ställa om under pandemin och över det engagemang och den entreprenörsanda som finns hos företagen, säger Göran Enander.

Utöver besök på plats hos lokala företag kommer Göran Enander också att träffa kommunledningen i respektive kommun.


Foton:

Bild 1. t.v uppe: Göran Enander besöker Larsbo lantgård.

Bild 2. Bildkollage mitten uppe t.v: landshövdingen på Marma Torp med Annah Thärnström, stallchef på Marma Torps islandshästanläggning.

Bildkollage mitten t.h Särsta Wärdshus, Göran Enander, ägare Cari & Göran Gustavsson samt Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

Bildkollage mitten längst ner: Promenad längs tävlingsanläggningen på Marma Torp. Från vänster: Marma torps ägare Kurt Thärnström, Göran Enander, Klas Bergström KSO, Daniel Lindqvist, kommundirektör.

Bild 3. t.h uppe. Munters fabrik, landshövdingen med Tommy Strömberg, produktionschef.

Bild 4. t.v nere: landshövdingen med ägarna till Larsbo lantgård Mikaela och Robert Högfeldt.

Bild 5. Lövstabruks värdshus.

Bild 6. Besök på Munters: Ing-Marie Andersson Drugge, Plant Manager Munters, Göran Enander, Lars Ingeberg, verksamhetschef medborgarservice & näringslivschef, Jenny Lundström, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Datum för företagsbesöken i juni

1 juni – Knivsta

2 juni – Tierp

22 juni – Håbo

Kontakt