Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati

100 år av demokrati

Landshövding Göran Enander undertecknar "Deklaration för en stark demokrati" under en ceremoni på Uppsala slott. "Vi behöver en gemensam kraftsamling för att fördjupa demokratiarbetet i länet. Därför är jag glad för att flera aktörer i länet har valt att underteckna deklarationen i dag", säger Göran Enander. Emma Frans är demokratiambassadör vid Kommittén Demokratin 100 år.

I dag den 11 maj tar Länsstyrelsen Uppsala län och andra länsaktörer ställning för demokratin. Landshövding Göran Enander med flera undertecknar då Deklaration för en stark demokrati under en ceremoni på Uppsala slott. Demokratiambassadör Emma Frans medverkar.

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag av regeringen att arbeta för en stark demokrati. De som ansluter till deklarationen åtar sig att på olika sätt arbeta för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.

Under tisdagen kommer Länsstyrelsen, Barnombudet i Uppsala län, Enköpings kommun, Heby kommun, Uppsala kommun och Uppsala universitet att underteckna deklarationen.

– Många invånare känner sig inte delaktiga i det demokratiska samhället och det måste bemötas. Jag är glad att flera aktörer i länet valt att underteckna deklarationen och vill uppmuntra fler kommuner och civilsamhällesorganisationer att göra det. Med gemensamma krafter kan vi fördjupa länets arbete för en levande demokrati, säger landshövding Göran Enander.

Länsstyrelsens demokratiarbete sker i vardagen, där den statliga värdegrunden bidrar till en god förvaltningskultur som präglas av demokrati och mänskliga rättigheter. I samverkan med andra länsaktörer arbetar länsstyrelsen för ett inkluderande, jämlikt och jämställt Uppsala län.

– Att barns rättigheter tillgodoses är en förutsättning för vårt demokratiska system. Barn och unga ska vara en del av samhället och ha möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi behöver alla arbeta aktivt för en välfungerande demokrati. Beslutet att underteckna deklarationen var lätt, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef vid Barnombudet i Uppsala län.

Under ceremonin deltar även Emma Frans, demokratiambassadör vid Kommittén Demokratin 100 år.

– Demokratin kan inte tas för given utan måste befästas och värnas varje dag. Ju fler aktörer som deltar i arbetet för att stärka demokratin, desto fler kan vi nå, därför är länsstyrelsens satsning på ett arbete för social hållbarhet och demokrati på flera nivåer särskilt värdefull, säger Emma Frans.

Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats.

Vad är Deklaration för en stark demokrati?
Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram deklarationen Deklaration för en stark demokrati, som syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Vad åtar sig den som skriver under att göra?
Att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin samt bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Kontakt