Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kustnära sjömiljöer – nyckeln till större abborrebestånd vid ostkusten

abborre

Kustnära sjöar och vattendrag är mycket viktiga för abborrarnas överlevnad längs ostkusten. Det visar ett flerårigt projekt som länsstyrelsen varit med och drivit. "I de vattendrag som vi har restaurerat nära kusten har vi snabbt sett en hög reproduktion av abborre", säger Daniel Brelin, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Uppsala län.

Under fyra år har Länsstyrelsen Uppsala län drivit ett projekt för att stärka abborrebeståndet längs ostkusten. Resultaten visar att kustnära sjöar och vattendrag är mycket viktiga för abborrarnas reproduktion och överlevnad.

– Tack vare projektet har vi kommit fram till att vi behöver återskapa och tillgängliggöra sjömiljöer nära ostkusten. De är nyckeln till att abborrarna ska få en chans att växa till sig, säger Daniel Brelin, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Uppsala län.

Projektet Abborre 2.0 - Åtgärder och kunskapssammanställning för starkare bestånd av abborre längs ostkusten, är genomfört av Länsstyrelsen Uppsala län i samarbete med bland annat länsstyrelserna i Gävleborg och Kalmar samt Sportfiskarna. Som en del av projektet har de återskapat en fiskväg i anslutning till Hamrångefjärden som varit igensatt i drygt 50 år. De har även återskapat en stor våtmark i anslutning till Kalmarsund.
– Det här har varit ett väldigt lyckat projekt. I de vattendrag som vi har restaurerat nära kusten, har vi snabbt sett en hög reproduktion av abborre. Kunskaperna vi fått från detta projekt kommer också att bidra till en bredare verktygslåda med åtgärder som gynnar kustmiljön, säger Daniel Brelin.

Fortplantningen av abborre utslagen längs ostkusten

Redan för 20 år sedan upptäcktes det att reproduktionen av abborre var utslagen längs ostkusten och att spigg äter upp yngel från både gädda och abborre. Man såg att det fanns brist på lekområden för abborrarna och att de hade mindre rom.
– Det är så otroligt sorgligt att abborren, ”folkets fisk”, som är en så viktig fiskart i det kustnära ekosystemet, slås ut längs ostkusten på grund av bland annat övergödning. Abborre ska finnas i överflöd i stort sett alla sjöar på kusten och i alla vattendrag, säger Daniel Brelin.

Positiva följdeffekter när abborrarna blir fler

Ett symptom på övergödning längs ostkusten är exempelvis ökad utbredning av fintrådiga alger. För att minska övergödningen har man sett att stabila rovfiskbestånd är avgörande.
– Alla åtgärder som sätts in för att gynna kustbestånden av abborre, har visat sig stärka rovfisken i kustekosystemet. Det i sin tur bidrar till positiva miljöeffekter. Och många av åtgärderna med att återskapa kustnära sjö- och våtmarksmiljöer bidrar också till att minska näringsläckaget, säger Daniel Brelin.

Projektet har blivit film

Inom ramen för projektet har länsstyrelserna och Sportfiskarna spelat in en informationsfilm i samarbete med FreeWater pictures. I filmen får tittarna se hur det går till när man återskapar fiskvägar och våtmark i anslutning till Hamrångefjärden och Kalmarsund längs ostkusten.

FAKTA

  • Abborre 2.0 - Åtgärder och kunskapssammanställning för starkare bestånd av abborre längs ostkusten, är ett fyraårigt projekt längs ostkusten som pågått under åren 2017-2020.
  • Projektet har genomförts av Länsstyrelsen Uppsala län i samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Kalmar samt Sportfiskarna.
  • Projektet är finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten.
  • Projektets huvudsyfte har varit att öka rekryteringen av abborre till kusten genom att återskapa och tillgängliggöra sjömiljöer i anslutning till kusten.

Kontakt