Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets teman för Knivstakonferensen – energi, vatten och rovdjur

Knivstakonferensen

Den 22 april är det dags igen för Knivstakonferensen – länets regionala miljö- och klimatkonferens. Årets tema är de utmaningar och möjligheter för energi, vattenanvändning och rovdjursförvaltning som länet står inför.

Länets årliga miljökonferens för beslutfattare fokuserar i år på frågor som väcker både debatt och stort intresse.

– Konferensens tar upp frågor som rör energiförsörjning och vattenförvaltning i vårt län, två mycket aktuella frågor. Elnätets kapacitet är en angelägen fråga, men även framtiden för kärnkraft, vattenkraft och fjärrvärme. Förutom energi är frågan om ett långsiktigt hållbart vattenutnyttjande som kan kombineras med Uppsala läns tillväxt, viktig att lyfta fram och diskutera, säger landshövding Göran Enander som inleder konferensen.

På talarlistan finns Anna Borg, VD och koncernchef för Vattenfall och Jakob Granit, Generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Från Länsstyrelsen Uppsala län deltar Åsa Norling Staland, Daniel Melin och Sebastian Olofsson.

– En röd tråd för årets konferens är målkonflikter, säger Anna Karlsson, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län, som är med och anordnar årets Knivstakonferens.
Ett exempel på en målkonflikt kan vara att det behövs nya elledningar som ska fram i landskapet.
– Fossilfria transporter ställer krav på elsystemet och nya ledningar kan behövas. Hur drar vi de nya ledningarna så att påverkan på landskap och miljö blir så liten som möjligt och hur ska vi producera elen? Det finns målkonflikter och därför är det viktigt att diskutera vad som är långsiktigt kloka avvägningar och också lyfta goda exempel där det har gått att väga mellan olika intressen, fortsätter Anna Karlsson.

Ytterligare ett ämne som väcker diskussion och debatt är rovdjursfrågan. Som avslutning på årets Knivstakonferens informerar länsstyrelsen om länets rovdjursförvaltning.

– Diskussionen kring rovdjur har ökat det senaste året, bland annat eftersom vi fått ett nytt vargrevir i länet. Även här finns olika mål som måste hanteras samtidigt. Det ska bli intressant att diskutera rovdjurens plats i samhället nu och i framtiden och vilka utmaningar vi ser, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Årets Knivstakonferens hålls digitalt torsdagen den 22 april klockan 13.00-16.30

Program till Knivstakonferensen   Länk till annan webbplats.

Kontakt