Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barns rätt i fokus för länsstyrelsen vid Mänskliga Rättighetsdagarna

MR-dagarna

Årets Mänskliga Rättighetsdagarna som börjar i dag har temat: Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? Bild Most Photos.

I dag startar de nationella Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som i år sänds digitalt från Uppsala. Temat är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” Länsstyrelsen är huvudarrangör av ett seminarium om vräkta barnfamiljer och hemlöshet, där landshövding Göran Enander talar.

MR-dagarna har arrangerats sedan år 2000 och är en mötesplats för alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. I år kan MR-dagarna inte samla besökare på plats, utan hålls istället som ett digitalt arrangemang från Uppsala Konsert och Kongress den 19–21 april. Årets tema utgår från att platsen du bor på inte ska vara avgörande för om dina mänskliga rättigheter uppfylls.

– Frågorna som lyfts under dagarna är viktiga och högst aktuella. I dag finns skillnader i hur människors rättigheter respekteras och skyddas beroende på var vi bor. Vi hoppas att MR-dagarna i Uppsala ska bidra till ett ökat genomslag för mänskliga rättigheter i länet genom ökat intresse och en bredare kunskap, säger Hyra Tahiraj, regional samordnare för mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och motverka vräkningar i länet. Länsstyrelsens seminarier under MR-dagarna lyfter särskilt utsatta gruppers situation på bostadsmarknaden, däribland barn.

Under seminariet Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi?, som genomförs tillsammans med Barnombudet i Uppsala län, Stadsmissionen och Enköpings kommun, kommer landshövding Göran Enander att presentera länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.

– Rätten till bostad gäller alla, men det finns fortfarande stora utmaningar. Situationen för de mest utsatta grupperna riskerar att ytterligare försvåras under pandemin och det drabbar barn. Bristen på ett tryggt boende påverkar också övriga mänskliga rättigheter såsom rätten till utbildning. Här krävs att flera aktörer i länet agerar gemensamt, säger landshövding Göran Enander.

Länsstyrelsen är också medarrangör till seminariet Diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Utöver seminarier finns under MR-dagarna ett 80-tal digitala utställningsmontrar där besökare kan chatta och ha videosamtal samt ta del av bland annat filmer, quiz, utbildningsmaterial och rapporter.
och hemlöshet, där landshövding Göran Enander talar.

FAKTA MR-DAGARNA

  • Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och syftar till att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter.
  • Konferensen äger årligen rum i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.
  • Initiativet till att bjuda in MR-dagarna till Uppsala togs av Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsala universitet. Länsstyrelsen Uppsala län har medverkat i planeringen och bidragit med ett regionalt perspektiv.

Kontakt