Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

Flicka som tittar intensivt på sin mobiltelefon.

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Därför lanserar nu länsstyrelserna ett kunskapsstöd om digitalt spelande och spel om pengar för att öka kunskapen hos föräldrar och vuxna.

– Många föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet är oroliga över barn och ungas spelande och skärmanvändning. Med rätt kunskap och stöd kan vi förebygga problem som kommer av en osund relation till spel och skärmanvändning. Därför är det här kunskapsstödet som länsstyrelserna tagit fram efterlängtat, säger Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister.

I Sverige måste du vara minst 18 år gammal för att få spela om pengar. Trots det har 25% av Sveriges 16–17 åringar spelat om pengar. 68 000 barn lever också i dag med någon som har spelproblem.

– I det förebyggande arbetet är det alltid viktigt med tidiga insatser. Barn som lever med en vuxen med spelproblem riskerar även själva att utveckla spelproblem senare i livet. De har också en ökad risk att fara illa och hamna i missbruk, säger Mattias Lindh, samordnare för brottsförebyggande arbete och assisterande ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Mer kunskap ger bättre stöd för barnen

Skärmar är i dag en självklar del av barns uppväxt och det måste vuxenvärlden förhålla sig till på olika sätt. Det handlar inte bara om skärmtid utan också om vad barnen gör framför skärmen.

– Vi vill förmedla vikten av vuxnas stöd till unga för att de ska hitta en balans i sitt spelande och undvika spelproblem på sikt. Du som förälder har ett stort ansvar att vara en förebild för ditt barn. Det är också viktigt att du informerar och pratar med dina barn och ungdomar om skärmtid, digitala spel och om att spel om pengar inte är tillåtet för personer under 18 år , säger Mattias Lindh.

Kunskapsstöd för både professionella och föräldrar

Kunskapsstödet vänder sig i första hand till olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men det riktar sig också direkt till föräldrar. Syftet med det nya kunskapsmaterialet är att möjliggöra givande diskussioner om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att det finns ett stort behov av att ge föräldrar mer kunskap för att förebygga spel om pengar. Kunskapsstödet är framtaget utifrån ett efterfrågat behov av att kunna arbeta förebyggande med dessa frågor både lokalt och regionalt.

Stöd till regioner och kommuner i arbetet

Länsstyrelsen har uppdraget att stödja regioner och kommuner i genomförandet av lagändringar. På regional nivå finns det redan i dag etablerade arbetssätt och strukturer för samverkan när det gäller arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Här kan spelfrågan ofta infogas. Länsstyrelsens ambition är att i samverkan med regioner och kommuner höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i länet.

Om kunskapsstödet

 • Kunskapsstödet består av 1-4 minuter långa filmer som skildrar olika vardagssituationer. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8-12 år) och fyra filmer till föräldrar med äldre barn (cirka 13 – 18 år).
 • Innehåller presentationsmaterial med frågor och tips till föräldrar att använda tillsammans med filmerna.
 • Innehåller en broschyr riktat till föräldrar/vuxen i barns och ungas närhet med fakta, tips och stöd om digitala spel och spel om pengar. 
 • Filmerna och broschyren är textade på åtta olika språk: engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​
 • Kunskapsstödet har en handledning.

Här hittar du kunskapsstödet Länk till annan webbplats.

Tips till dig som förälder/vuxen

 • Prata dagligen med ditt barn om allt möjligt. Då blir det lättare för både dig och ditt barn att prata om svårare frågor.
 • Hjälp ditt barn att tänka kritiskt kring spelreklam och varför du eller andra spelar om pengar. Du är en förebild för dina barn och de gör som du gör.
 • Åldersgränser är viktiga. Tillåt inte ditt barn, som är under 18 år, att delta i någon typ av spel om pengar.
 • Håll koll på ditt kontokort som är kopplat till spelsajter där ditt barn kan köpa saker till datorspel.
 • Prata med andra föräldrar om hur de tänker kring skärmtid och datorspelande.

Hur vanligt är spelproblem?

 • Drygt 4 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16–87 år har någon grad av spelproblem. Det visar Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs från 2018.
 • Drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dessa är barn.

Läs mer:

Statistik över spelproblem i Sverige Länk till annan webbplats.

Om spelproblem Länk till annan webbplats.

Kontakt