Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förebilder ska stärka unga romers identitet

Illustrerad bild på person med armarna i kors. I text står "Jag är rom!"

Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbetet är en del i länsstyrelsens nationella uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, rasism riktad mot romer.

Kampanjen Jag är rom! lanserades den 8 april. Kampanjen vill genom att lyfta fram porträtt av romer med olika bakgrund och erfarenheter, inspirera unga romer att vara stolta över sin identitet. På kampanjens webbplats jagärrom.se Länk till annan webbplats. finns också information om barns och nationella minoriteters rättigheter samt tips på kultur och media med romer och på romani chib.

– Barn har rätt till sin identitet. Vi hoppas att kampanjen kan bidra både till framtidstro och att fler unga romer ska kunna vara sig själva och känna sig stolta över sin romska identitet. För att det ska vara möjligt behöver samtidigt kunskapen om romer som nationell minoritet öka i samhället och diskriminering och kränkningar av romer motverkas, säger Cecilia Viltre, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för kampanjen.

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram utformningen av kampanjen tillsammans med en referensgrupp med unga romer och modersmålslärare.

– Kampanjen utgår ifrån de behov som referensgruppen har lyft fram. Det som har framkommit är just att det finns ett behov av att synliggöra romska förebilder för att stärka barns och ungas identitet och framtidstro, säger Cecilia Viltre och fortsätter:

– I referensgruppen har det också framkommit att det upplevs att skolan inte har tillräcklig kunskap om minoriteten romer. Att de unga får bära kunskapen och informera de vuxna. I skolan är det de vuxnas ansvar att ha kunskap, undervisa om nationella minoriteters rättigheter och se till att ingen utsätts för antiziganism. Kampanjen kan förhoppningsvis bidra till att sprida den här informationen.

Bakgrunden till kampanjen är Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism i Sverige. Kampanjen som är en informationsinsats som både innehåller webbplatsen och spridningsinsatser i sociala medier, engagerar ett sextiotal kommuner, myndigheter och organisationer.

– Länsstyrelsen Uppsala län medverkar i kampanjen genom att sprida kampanjinnehållet. Genom vår medverkan vill vi bland annat verka för att sprida kunskap om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter i länet. Men också låta unga inspireras av personer de kan känna igen sig i, säger Hyra Tahiraj, Regional samordnare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Uppsala län.

Kampanjsidan jagärrom.se   Länk till annan webbplats.(Webbsidan är tillgänglig året ut.)

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Internationella romadagen

Den 8 april är det 50-årsjubileum för den internationella romadagen, romernas nationaldag. Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades. Då valdes den romska flaggan och den romska nationshymnen Gelem Gelem (Jag har vandrat). Dagen uppmärksammas på flera håll i landet och världen.

Kontakt