Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma krafter rensade bort talloljan i fågelskyddsområden

En hink full med tallolja från Gräsö skärgård

Hela hinken full med bruna talloljeklumpar som har flutit iland på öarna i Gräsö skärgård.Foto: Ulrik Lötberg

Talloljeutsläppet vid Väddö i Norrtälje kommuns kust upptäcktes även i Östhammars kommun och på flera viktiga fågelhäcknings-öar. Nu har länsstyrelsens naturbevakare och frivilliga ornitologer med gemensamma krafter rensat områden från olja.

I slutet av februari upptäcktes ett stort påsläpp av råtallolja vid Väddö i Norrtälje kommuns kust. I mitten av mars hade fynd av talloljan även upptäckts på viktiga fågelhäckningsöar i den sydöstra delen av Gräsö skärgård i Östhammars kommun. Länsstyrelsens naturbevakare var snabbt ute på öarna för att inventera fågelskyddsområden och andra känsliga fågelskär runt Gräsö som kunde ha drabbats av oljan.

Östhammars kommun arbetar också sedan en dryg vecka intensivt med kartläggning och sanering. Talloljan har hittills påträffats på ett stort antal öar öster om Gräsö, på stränder på Gräsön samt Örskär och även på några fågelskär i Öregrundsgrepen. Östhammars kommun har en mycket fin karta som markerar var talloljan har upptäckts men även de områden som är sanerade från olja.

Nu har merparten av fågelskyddsområdena i Östhammars kommun inventerats. Länsstyrelsens egna naturbevakare har tillsammans med frivilliga ornitologer från Upplands Fågelskådare (UOF) sanerat tallolja bland annat på öarna Länsman i Öregrundsgrepen samt Västerbådan och Norrsten i Gräsö skärgård. Östhammars kommun har också prioriterat sanering av de känsliga häckningsöarna.

– Nu har de viktigaste fågelskären rensats så att fåglarna inte riskerar att få oljan i sina fjädrar när de snart kommer till sina häckningsplatser, säger Ingrid Wänstrand marinekolog- och naturvårdshandläggare hos Länsstyrelsen Uppsala län.

Ingrid Wänstrand avslutar med att berätta att det troligen ligger tallolja kvar på många andra öar och stränder runt Gräsö. Tyvärr finns det även risk för att ny olja sköljs upp, så bevakning och sanering måste fortsätta en tid framöver.

Karta från Östhammars kommun om tallolja Länk till annan webbplats.

Kontakt