Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets rovdjursinventering är avslutad

Vargar från viltkamera

Säsongens inventering av vargar i länet avslutades den sista mars. Förutom snöspårning har länsstyrelsen också haft ett antal viltkameror ute i skogarna för att fånga lodjur och vargar på bild. Viltkameror har blivit ett allt viktigare komplement till snöspårning. Bilden som visar två vargar är från en av de uppsatta viltkamerorna i länet.

Nu är årets inventering av varg avslutad. Inventeringen visar att det skett vargföryngring i Siggeforareviret och att Glamsenreviret har upplösts. Säsongens lodjursinventering visar också att lodjuren ökat i länet.

Inventeringen av varg och lodjur började den 1 oktober 2020. För lodjur avslutades inventeringen den sista februari och för varg den sista mars.

– Den här säsongen har vi haft betydligt bättre snöförhållanden än förra. En stor del av inventeringen går ut på att spåra lodjur och vargar på snö. Och under januari och februari har vi haft goda möjligheter att spåra i länet, säger Sebastian Olofsson, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Uppsala län.

Förutom snöspårning har länsstyrelsen också haft ett antal viltkameror ute i skogarna för att fånga lodjur och vargar på bild. Viltkameror har blivit ett allt viktigare komplement till snöspårning då vintrarna generellt blir snöfattigare. Inventerings-resultaten ska nu granskas och sedan fastställas av Naturvårdsverket.
– Än är det lite tidigt att ge exakta resultat, men vi kan redan nu säga att vi ser en föryngring av varg i Siggeforareviret. Förutom det så har Glamsenreviret blivit mer eller mindre upplöst, med en ensam vargtik som revirmarkerar i området. Vi har också sett ytterligare en ensam vargtik öster om Tierp, där hon har varit de senaste åren, säger Sebastian Olofsson.

Antalet lodjur har också ökat i länet. Men det är för tidigt att säga exakt hur många det rör sig om.
– Redan nu kan vi konstatera att det rör sig om flera ytterligare honor med ungar som hittats i år. Vi inventerar lodjurshonor med ungar och räknar sedan om det till totalt antal lodjur i länet. Förra året hade Uppsala 8,5 honor med ungar i länet, vilket motsvarar 45-50 lodjur, berättar Sebastian Olofsson.

Exakt hur många honor med ungar det blir den här säsongen beror på granskningen och hur de observationer som gjorts nära länsgränserna fördelas.

Förutom den ordinarie inventeringen har länsstyrelsen i år gjort en särskild satsning tillsammans med Svenska Jägareförbundet.
– Det har varit till stor hjälp för inventeringen att medlemmar från Svenska Jägareförbundet kraftsamlat en helg för att leta lodjursspår i länet. Varken varg- eller lodjursinventeringen skulle heller vara möjlig att genomföra utan all hjälp vi får från allmänheten som rapporterar in sina observationer, säger Sebastian Olofsson.

De slutliga inventeringsresultaten fastställs före midsommar.

Rapportera in rovdjursspår

Om du ser stora rovdjur eller spår efter dem, rapportera gärna in dem på www.skandobs.se Länk till annan webbplats.

Kontakt