Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Museer och konsthallar kan öppna med begränsningar

Uppsala konstmuseums entré.

Foto: Mostphotos

En ändring i covid-19-reglerna gör att museer och konsthallar nu ska följa samma regler som sportanläggningar. Ändringen börjar gälla den 25 mars 2021. Många museer har hållit stängt på grund av smittspridningen av covid-19, men har nu möjlighet att öppna igen.

Museer och konsthallar omfattades inledningsvis inte av den förordning som fattats med stöd av covid-19-lagen. Från och med den 25 mars ska de dock följa samma smittskyddsregler som exempelvis gym och badhus. Det innebär bland annat att verksamheterna ska räkna ut maxantalet besökare som får vara i lokalerna samtidigt och se till att varje besökare har minst 10 kvadratmeter att röra sig på. Syftet med reglerna är att undvika trängsel.

Ett antal museer har hållit stängt på grund av smittspridningen av covid-19, men kan nu öppna med begränsningar.

– Vi på länsstyrelsen kontrollerar att covid-19-lagen följs i länet och påbörjar nu arbetet med att informera berörda verksamheter om de nya reglerna, säger Kristina Jansson, chef för enheten som utövar tillsynen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Covid-19-lagen började gälla den 10 januari 2021 och har sedan dess förändrats stegvis. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Kontakt