Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler införs vid ostkusten

Nya fiskeregler ostkusten

Från 1 april införs tre nya fredade områden för gädda, abborre och havsöring längs Östhammar kommuns kust. Foto Oscar Olseryd.

Nya fredade områden införs vid Östersjöns kust för att stärka skyddet av de svaga rovfiskbestånden. Det innebär tre nya fredningsområden för gädda, abborre och havsöring längs kusten i Östhammars kommun.

De nya fiskereglerna börjar gälla den 1 april 2021 och innebär både begränsningar i hur mycket fisk man får fånga samt ett hundratal nya och reviderade fredade områden på ostkusten.

För Uppsala läns del rör det sig om tre nya områden i Östhammars kommun: Mjölkfjärden, Långörsviken och Inre Hargsviken, där två områden får totalt fiskeförbud. Syftet med fredningarna är att ge rovfisk en större chans att etablera stabila bestånd med naturlig storleksstruktur.

– Åtgärderna är ett steg i rätt riktning för att värna ekosystemet vid kusten. Områdena är viktiga för reproduktion för främst vårlekande fiskarter som gädda och abborre. Men båda områdena ligger också i befintliga naturreservat och rymmer även andra stora naturvärden, säger Länsfiskekonsult Daniel Brelin på Länsstyrelsen Uppsala län.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som beslutat om nya och utökade fredningsområden för fiske längs kusten. Enligt Daniel Brelin så finns det god anledning att tro att de nya fredade områdena kommer att ge effekt. Men det måste också kombineras med andra åtgärder.

– Effekterna av det storskaliga industrifisket, exploatering och utdikning av kustnära sötvattensområden samt påverkan av säl och skarv är andra frågor som måste lösas, säger han.

Kontakt