Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensan sprider sig norrut

höns

Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och Europa. Du kan skydda dina fjäderfän genom att hålla dem inomhus och inte låta dem komma i kontakt med vilda fåglar och deras avföring.

Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och Europa. Än så länge har Uppsala län inte haft något fall av fågelinfluensa i några fågelbesättningar. Men smittan sprider sig norrut i Sverige, både i tambesättningar och bland vilda fåglar.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat en död sångsvan som hittades i Heby kommun i början av mars. Provsvaret visade att den var smittad av fågelinfluensa. Enligt SVA är den vilda svanen det nordligaste fallet hittills i år.

– Det är angeläget att vi skyddar våra fjäderfän mot smitta. Fjäderfä ska hållas inomhus och om man märker att de verkar sjuka är det viktigt att snarast kontakta veterinären, säger Lena Malm länsveterinär vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus. Sjukdomen
är mycket smittsam mellan fåglar och i mycket sällsynta fall kan även människor
infekteras. Smittspridning kan till exempel ske genom direktkontakt mellan vilda fåglar och tamfåglar. Smittan kan också spridas via vattendrag som fåglarna dricker ur, via redskap eller genom att avföring från fåglar fastnat på en djurskötares skor.

Fågelinfluensa är en epizooti-sjukdom som lyder under epizooti-lagen. En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.

I dagsläget har fall av fågelinfluensa konstaterats hos besättningar i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län.

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Uppsala län. Nivå 2 används vid förhöjd risk för smitta.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. Detta är också ett krav om du säljer ägg eller kött.
  • Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna för smitta. Foder och vatten ska helst ges inomhus. I annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa. Vanliga sjukdomssymptom är ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och törst samt blåaktiga missfärgningar i huden. Upptäcker du några av dessa symptom, kontakta en veterinär snabbt!

Kontakt