Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet samlas för att minska klimatpåverkan

bild

Ett 40-tal aktörer från olika branscher och områden i Uppsala län har tecknat så kallade hållbarhetslöften med länsstyrelsen för att minska sin klimatpåverkan.

Ett fyrtiotal aktörer i länet har tecknat hållbarhetslöften för att minska sin klimatpåverkan. I en första period fram till 2022 ska de arbeta med olika åtgärder för att nå sina mål. I dag publiceras en första lägesbild om arbetet.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan, är ett regionalt åtgärdsprogram som syftar till att öka takten i arbetet med minskad klimatpåverkan och effektivare energianvändning. För att stärka och synliggöra arbetet bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna så kallade hållbarhetslöften.

Länets kommuner, Region Uppsala, företag, universitet och organisationer har åtagit sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. Det handlar exempelvis om att öka gång och cykling, minska effekttoppar för el och att inspirera till klimatsmarta val. Hittills har ett 40-tal aktörer från olika branscher och områden i Uppsala län tecknat hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.

– Vi är stolta och glada över arbetet som görs i länet. Coronapandemin har inneburit utmaningar, men vår bedömning är att aktörernas arbete för att minska länets klimatpåverkan i stort sett går enligt plan, säger Anna Karlsson klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

I dag publiceras en sammanställning av satsningar som företag, universitet och offentliga verksamheter har rapporterat in. Exempelvis ställer flera aktörer krav på fossilfria drivmedel när de upphandlar godstransporter. De arbetar också för att få sina egna tjänsteresor fossilfria och har kartlagt och minskat sin plastanvändning. Flera aktörer har installerat solceller och laddstationer och det förekommer också samarbeten för förbättrade cykelvägar och parkeringar.

–Transporter står för de största utsläppen i Uppsala län och det är viktigt att myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner i länet tillsammans fortsätter att minska användningen av fossila drivmedel. I färdplanen för ett hållbart län finns åtgärder om fossilfria drivmedel, men också om att främja hållbara resvanor som cykel eller kollektivtrafik, säger Aino Inkinen, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.


Håll utkik i Länsstyrelsens sociala medier för tips om hur du kan bidra till ett hållbart Uppsala län.

Kontakt