Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

450 kontroller – butiker och gym följer covid-19-lagen väl

Skylt utanför butik som anger maxantalet kunder som får vara i lokalen samtidigt.

Efter två månader med den tillfälliga covid-19-lagen är efterlevnaden hög bland länets verksamhetsutövare. Länsstyrelsen Uppsala län har gjort över 400 fysiska kontroller och besökt alla länets kommuner. De brister som uppmärksammats gäller framförallt hur maxantalet besökare har räknats ut.

Den tillfälliga covid-19-lagen reglerar bland annat hur många besökare exempelvis en affär, eller en sportanläggning, får ha samtidigt. Syftet med lagen är att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och en stor del av tillsynsarbetet handlar om att informera om reglerna.

Länsstyrelsen har sedan lagen infördes den 10 januari 2021 genomfört 450 kontroller. Drygt 400 av dessa är tillsynsbesök gjorda på plats. Länets verksamhetsutövare följer lagen väl överlag och hittills har de brister som påträffats rättats till frivilligt. Den vanligaste avvikelsen handlar om hur maxantalet besökare eller kunder har beräknats.

– I vissa fall har man inte räknat bort tillräckligt stor yta för inventarier, som butikshyllor. Då får inte varje besökare 10 kvadratmeter tillgänglig yta, vilket reglerna kräver, men det har inte varit några större problem att komma tillrätta med den typen av avvikelser. Verksamhetsutövarna vill göra rätt, säger Kristina Jansson, chef för enheten som utövar tillsynen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Arbetet med tillsynen anpassas utifrån smittläget i länet och risken för smittspridning. Exempelvis har fler kontroller gjorts i områden där smittan ökar och utifrån specifika händelser som normalt lockar besökare, som den årliga bokrean.

– Vi får in uppgifter om var smittspridningen är som störst genom forskningsprojektet Crush covid. Deras rapportering ligger till grund för vart i länet vi riktar tillsynen den aktuella veckan. Det är ett bra hjälpmedel för oss när vi bildar oss en uppfattning om var vår tillsyn ger störst effekt, säger Kristina Jansson.

Sedan den 14 februari och till och med den 31 maj, gäller covid-19-lagen även resor i kollektivtrafiken som är längre än 15 mil. Antalet passagerare får inte vara fler än hälften av sittplatserna på exempelvis ett tåg. Den 6 mars skärptes även reglerna för handeln och ett tak på maximalt 500 personer infördes. Från och med den 11 mars gäller även covid-19-lagen för museer, konsthallar och djurparker.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den 30 september 2021.

Crush covid på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt