Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att förnya, förbättra och effektivisera? – Sök stöd genom Klimatklivet

klimatveckan

För företag, organisationer och kommuner som vill investera i åtgärder för att minska klimatutsläppen, finns möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet. Ansökningsperioden pågår mellan den 13 – 27 april.

Planerar du att investera i åtgärder för att minska klimatutsläppen? Då finns det möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet. Mellan den 13 – 27 april kan företag, organisationer och kommuner skicka in sin ansökan.

Den som genomför åtgärder som ger konkreta minskningar av växthusgaser genom fysiska investeringar inom exempelvis lantbruk, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi, kan söka stöd från Klimatklivet. Det kan handla om allt från transporter, biogas och cykelbanor, till att byta ut olja mot fjärrvärme. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Många klimatinvesteringar är dessutom bra för ekonomin.

­­– Klimatklivet är ett utmärkt sätt att få hjälp med investeringar man skulle vilja göra, men inte riktigt mäktar med på egen hand. I år hoppas vi få ännu fler ansökningar så att vi kan fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i länet, säger Emma Hansson, Klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

I år kan investeringsstöd sökas från Klimatklivet under tre ansökningsperioder. Nästa period är i april. Stödet förlängs till och med år 2026, vilket innebär att det finns möjlighet att söka pengar för stora projekt som löper över flera år. Har du frågor eller funderingar om ansökningsprocessen, tag gärna kontakt med oss på länsstyrelsen.

Från förra årets ansökningsomgångar har hittills tolv åtgärder i Uppsala län beviljats med ett sammanlagt stödbelopp på 13 miljoner kronor. Åtgärderna beräknas under sina livstider minska utsläppen av växthusgaser med ungefär 38 000 ton koldioxid.

­­Den 25 mars anordnar Länsstyrelsen Uppsala län ett informationsmöte med frågestund om Klimatklivet tillsammans med länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland och Energikontoret Mälardalen.

Kontakt