Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala län har störst befolkningstillväxt i landet

Vintervy över bostadshus i Uppsala län

Uppsala län fick 4 681 nya invånare förra året. Det innebär att ökningstakten minskade betydligt under 2020. Uppsala län är dock för femte året i rad länet med den största procentuella befolkningsökningen.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag sin befolkningsstatistik för riket. I Uppsala län ökade befolkningsantalet under 2020 med 1,22 procent, vilket ger ett invånarantal om 388 394. Störst befolkningstillväxt, procentuellt sett, står Enköpings kommun för med 2,1 procent, följt av Knivsta kommun och Uppsala kommun.

Uppsala län är det enda länet i Sverige där folkmängden ökade i länets alla kommuner. Den största faktorn bakom folkökningen i Uppsala län var en hög nettoinflyttning från övriga län i Sverige.

– Uppsala län har i flera år stuckit ut som det län som ökar procentuellt mest i landet – och gör det i år igen. Vi är ett attraktivt län som förmår locka invånare från andra delar av landet. Vi ser ett nationellt mönster med minskad befolkningsökning, men våra universitet, näringsliv och myndigheter har fortsatt stark dragningskraft. Extra glädjande är att alla våra kommuner fortsätter att växa, kommenterar Göran Enander, landshövding i Uppsala län, den nya statistiken.

Att befolkningstillväxten inte ökade lika mycket som tidigare kan förklaras av samma faktorer som på riksnivå, bland annat en minskad inflyttning från utlandet och ett något lägre födelseöverskott.

Kontakt