Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Telefonlinjen för våldsutövare – nu blir den nationell

Närbild på ett ansikte där ögon, näsa och ett öra syns. På bilden står texten: Välj att sluta, telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar, 020-555666.

För två år sedan startade telefonlinjen Välj att sluta, ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län med syfte att hjälpa och motivera personer som vill sluta utöva våld mot sin partner. Behovet av telefonlinjen har visat sig vara stort, även i andra delar av landet, vilket har lett till att regeringen har beslutat att verksamheten får fortsätta. Nu har telefonlinjen blivit nationell.

För att få stopp på våld i nära relationer behöver personerna som utövar våld förändra sitt beteende. Det kan bli möjligt om det finns insatser som riktar sig till målgruppen. Telefonlinjen Välj att sluta startades av just den anledningen – att vara en insats som riktar sig till våldsutövare med syfte att stötta, motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling för sitt beteende.

Telefonlinjen har drivits av Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne sedan 2019. I slutrapporten framkom det att personer har ringt till telefonlinjen sedan dag ett och att en stor andel av dessa inte har sökt stöd för sitt beteende tidigare. Inringarna kommer från hela landet.

– Detta visar att det finns ett behov av Välj att sluta och att behovet inte har några gränser. Att tillgången till en sådan telefonlinje är likvärdig över hela Sverige är viktigt, det ska inte spela någon roll var du bor när det gäller vilket stöd du kan få, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

Samtalen tas emot av utbildad och erfaren personal på Manscentrum Stockholm. En av dem är Ulf Calvert, psykolog och operativt ansvarig för telefonlinjen. Efter att själv ha sett vad telefonlinjen betyder och gör för nytta är det en stor vinst med att Välj att sluta fortsätter nationellt.

– Många inringare är tacksamma över att ha någon utomstående person att prata med. Det är inga lätta frågor att ta upp. Det finns mycket skam och skuld kopplat till våldet. Att ringa till Välj att sluta är ett första steg i processen för att leva ett liv fritt från våld, säger Ulf Calvert.

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, är en viktig verksamhet när det gäller arbetet med våldsutövare i Uppsala. Länsstyrelsen planerar att under 2021 starta ett nytt regionalt nätverk som fokuserar på behandlare av våldsutövare.

– För att få till en verklig förändring så att mäns våld mot kvinnor minskar måste insatser också riktas till våldsutövarna. Det är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld, säger Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sabina Carlsson

Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län

Telefon 010-223 32 69

E-post sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Christina Ericson

Utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

Telefon 010-223 13 90

E-post christina.ericson@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgift till Välj att sluta

Telefonnummer: 020-555 666

Telefontid: måndag, tisdag och torsdag, klockan 8.30–16.00

Kontakt