Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu genomförs särskild satsning på lodjursinventering

lodjur

Under årets lodjursinventering i länet gör länsstyrelsen en särskild satsning tillsammans med Svenska Jägareförbundet. 6 -7 februari kommer Svenska Jägareförbundets medlemmar i Uppsala län att leta efter lodjursspår på sina jaktmarker och rapportera in resultatet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen åker sen ut och kvalitetssäkrar observationerna. (Bilden är tagen i hägn)

Till helgen den 6 - 7 februari genomförs en särskild satsning på att inventera länets lodjursstam. Det är länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet som tillsammans gör en inventering i Uppsala län för att hitta så många honor med ungar som möjligt.

– Vi är glada att vi har fått möjlighet att komplettera den vanliga inventeringen. Genom att få in många rapporter på kort tid får vi stora möjligheter att se om det finns flera olika honor med ungar på relativt små områden. Det gör att vi kan få ett så rättvisande inventeringsresultat som möjligt, säger Sebastian Olofsson, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Uppsala län.

Antalet lodjur i länet inventeras varje år mellan den 1 oktober och den sista februari. Inventeringen sker genom att räkna antalet honor med ungar.

Under årets inventering gör länsstyrelsen tillsammans med Svenska Jägareförbundet, en särskild satsning. Under helgen den 6 -7 februari kommer Svenska Jägareförbundets medlemmar i Uppsala län att leta efter spår på sina jaktmarker från flera lodjur som går tillsammans. Resultatet kommer de att rapportera in till länsstyrelsen, som i sin tur åker ut för att kvalitetssäkra observationerna.

– Med den täthet av lodjur vi har i Uppsala län behövs det stora insatser vid ett tillfälle när det är bra spårförhållanden. På så sätt har vi chans att hitta alla familjegrupper av lodjur, och jägarna kan vara med och göra en insats eftersom vi finns över hela länet, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Uppsala län.

Länsstyrelsen tar gärna emot rapporter om spår eller synobservationer av lodjur på www.skandobs.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen och Jägarförbundets logotyper

KONTAKT

Sebastian Olofsson
Inventeringsansvarig Länsstyrelsen Uppsala län.
Tfn: 010-223 32 66
E-post: sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Lars Björk
Jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Uppsala län
Tfn: 010-584 76 79
E-post: lars.bjork@jagareforbundet.se

Kontakt