Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår inventering av rovdjur i länet

Lodjursspår

Just nu pågår länsstyrelsens årliga inventering av vargar och lodjur i länet. I nuläget har bland annat föryngring av varg i Siggeforareviret konstaterats och nio till tio familjegrupper av lodjur spritt över länet.

Länsstyrelsens inventering av vargar och lodjur genomförs framförallt genom spårning på snö, men kan också genomföras med hjälp av viltkameror och insamling av DNA, ofta i form av spillning.

– I nuläget har vi kunnat konstatera att det skett föryngring av varg i Siggeforareviret. Vi håller fortfarande på att bedöma status i Glamsenreviret i norduppland och även för den ensamma vargtik som i flera år funnits kring naturreservatet Florarna, berättar Sebastian Olofsson, inventeringsansvarig på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har också hittat nio till tio familjegrupper av lodjur spritt över länet.

– Det återstår ett tag av inventeringen och resultaten kan komma att ändras om vi hittar fler familjegrupper och föryngringar, men också beroende på vad man hittar i våra grannlän, säger Sebastian Olofsson.

Redan innan snön kom kunde länsstyrelsen tack vare viltkameror och DNA-insamling bekräfta ett antal familjegrupper av lodjur och en föryngring av varg i länet.

– Nu när vi fått snö och bra spårförhållanden, har vi fått en mycket bättre bild av hur det ser ut i dagsläget, säger Sebastian Olofsson.

I lodjursinventeringen letar länsstyrelsen honor med ungar som sen räknas om enligt en omräkningsfaktor för att också få med alla ensamma lodjur i området. Omräkningsfaktorn skiljer sig beroende på var i landet man är. I Uppsala län är omräkningsfaktorn 5,5. Det innebär att om det hittas tio olika honor med ungar under inventeringen motsvarar det 55 lodjur: 10 x 5,5 =55.

I varginventeringen letar länsstyrelsen framförallt revirmarkerande par, familjegrupper och föryngringar. Även där använder man en omräkningsfaktor för antalet föryngringar som hittats. Hos varg är faktorn 10. Det innebär att om det under inventeringen hittas en föryngring av varg motsvarar det 10 vargar: 1 x 10 = 10 vargar.

Inventeringen pågår från den 1 oktober fram till den sista februari för lodjur och fram till den sista mars för varg. För att få ett så rättvisande inventeringsresultat som möjligt vill länsstyrelsen gärna få hjälp från allmänheten med fortsatt rapportering. Den som ser varg eller lodjur eller spår av dem kan rapportera in det på www.skandobs.se Länk till annan webbplats., gärna med bifogat foto.

Lodjur

Kartan visar det antal familjegrupper av lodjur som länsstyrelsen hittat i länet 2021-01-25. Till varje familjegrupp finns en eller flera bekräftade observationer av hona med ungar.

Vargspår

Kartan visar länsstyrelsens insamlade DNA-prover som kan komma från varg. Siffrorna indikerar att det inom området samlats fler prover än att de kan visas som enskilda stjärnor. Ej fyllda stjärnor visar att provet ännu inte analyserats.

Kontakt