Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ledigt uppdrag som Notarius publicus

Det finns nu möjlighet att söka det lediga uppdraget som notarius publicus

Ledigt uppdrag som notarius publicus i Enköpings, Knivstas, Hebys, Tierps respektive Östhammars kommuner. För uppdraget gäller de kompetensföreskrifter som anges i 3 § förordningen (1982:327) om notarius publicus.

Ansökan jämte de handlingar som sökande önskar åberopa ska ges in till Länsstyrelsen, Rättsenheten, 751 86 Uppsala, eller uppsala@lansstyrelsen.se, senast den 2 mars 2021.

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000