Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens förslag om upphävande av landskapsbilds-skyddsförordnande Knutby Kyrka Uppsala kommun

Länsstyrelsen har i ärendet upprättat ett förslag om upphävande av landskapsbildsskyddsförordnande för Knutby kyrka

Länsstyrelsen har uppmärksammat att ett område i anslutning till Knutby Kyrka i Uppsala kommun skyddas av två olika områdesskydd. Det gäller Länsstyrelsens landskapsbildsskyddsförordnande, Knutby kyrka, från den 30 november 1967 och Uppsala kommuns områdesbestämmelser, Knutby kyrkomiljö, från 9 maj 2013.

Länsstyrelsen har i ärendet upprättat ett förslag om upphävande av landskapsbildsskyddsförordnandet. Ett upphävande innebär bland annat tillstånd för nybyggnation från landskapsbildsskyddet inte längre erfordras.

Remissen finns tillgänglig på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 mars 2021. Ange diarienummer 511-8346-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000